Oświata i usługi społeczne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Nr karty: 4 WYMAGANE DOKUMENTY Wniosek o dofinansowanie, wg wzoru, który powinien zawierać dane pracodawcy: imię i nazwisko, nazwa zakładu, adres siedziby, nr telefonu, nazwa i nr rachunku bankowego, nazwę dokumentu potwierdzającą uprawnienia do prowadzenia przygotowania zawodowego przez pracodawcę: dyplomy, kursy, umowa o pracę z...

Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym w celu nauki zawodu lub przyuczenia do określonej pracy

Nr karty: 5 WYMAGANE DOKUMENTY Wniosek- zawiadomienie, Kserokopia zawartej umowy z młodocianym. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY Urząd Gminy Jeziora Wielkie Numer pokoju lub dokładniejsza wskazówka pokój nr 7 ( parter) Informacje można uzyskać pod numerem Tel. 52 31 87 220 wew. 26 TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY zgodnie z terminem...

Szkoły i placówki niepubliczne

Nr karty: 6 WYMAGANE DOKUMENTY Zgłoszenie do ewidencji szkoły lub placówki niepublicznej winno zawierać: oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsce zamieszkania lub siedzibę, określenie typu szkoły lub rodzaj placówki oraz datę rozpoczęcia jej funkcjonowania, wskazanie miejsca prowadzenia...

Zatrzymaj banner przewijany