Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zatrzymaj banner przewijany

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz budownictwo zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz budownictwo

Nr karty: 57 Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717), ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania...

czytaj więcej o Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego »

Opinia o przeznaczeniu terenu

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz budownictwo

Nr karty: 55 WYMAGANE DOKUMENTY wypełniony wniosek zawierający nr geodezyjny działki, miejsca w którym przedmiotowa działka się znajduje oraz dane adresowe wnioskodawcy. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY Urząd Gminy Jeziora Wielkie,...

czytaj więcej o Opinia o przeznaczeniu terenu »

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz budownictwo

Nr karty: 54 WYMAGANE DOKUMENTY wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego powinien określać: miejscowość, której ma dotyczyć, dokładne numery ewidencyjne działek, promień zasięgu otoczenia. ...

czytaj więcej o Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego »

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz budownictwo

Nr karty: 59 Zgodnie z art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 715), organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu przestrzennym, jest obowiązany,...

czytaj więcej o Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy »

Zmiana decyzji o warunkach zabudowy

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz budownictwo

Nr karty: 58 Zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego( tekst jednolity Dz. U. nr 98, poz. 1071 z 2000 r.), decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za...

czytaj więcej o Zmiana decyzji o warunkach zabudowy »

Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz budownictwo

Nr karty: 56 Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717), ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania...

czytaj więcej o Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu »

Realizacja: IDcom.pl