Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz budownictwo

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Nr karty: 57 Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 poz. 1945 ze zm), ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy...

Opinia o przeznaczeniu terenu

Nr karty: 55 Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu WYMAGANE DOKUMENTY wypełniony wniosek zawierający nr geodezyjny działki, miejsca w którym przedmiotowa działka się znajduje oraz dane adresowe wnioskodawcy. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY Urząd Gminy Jeziora Wielkie, Jeziora Wielkie 36, 88-324 Jeziora Wielkie Numer pokoju 6 (...

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Nr karty: 54 Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WYMAGANE DOKUMENTY wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego powinien określać: miejscowość, której ma dotyczyć, dokładne numery ewidencyjne działek, promień zasięgu otoczenia. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY Urząd Gminy...

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Nr karty: 59 Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy Zgodnie z art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 715), organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu przestrzennym, jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została...

Zmiana decyzji o warunkach zabudowy

Nr karty: 58 Zmiana decyzji o warunkach zabudowy Zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego( Dz. U. z 2018 poz. 2096 ze zm.), decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej który...

Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

Nr karty: 56 Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Z 2018 r. , poz. 1945 ze zm), ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków...

Zatrzymaj banner przewijany