Zezwolenia na alkohol

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zezwolenia na jednorazową sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w czasie trwania imprez

Nr karty: 51 WYMAGANE DOKUMENTY Wypełniony formularz wniosku. Wniosek składa się w Urzędzie Gminy właściwym ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy, tylko przez przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Załączniki: pisemna zgoda właściciela...

Zezwolenia na sprzedaż lub sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

Nr karty: 52 WYMAGANE DOKUMENTY Wypełniony formularz wniosku. Załączniki: dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych, pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym...

Zatrzymaj banner przewijany