Gospodarka komunalna

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wniosek o zajęcie pasa drogowego

Nr karty: 69 WYMAGANE DOKUMENTY wniosek wraz z załącznikiem w postaci potwierdzeń uiszczonych opłat skarbowych. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY Gminny Zakład Utrzymania Dróg Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Jeziora Wielkie 60, 88-324 Jeziora Wielkie Numer pokoju - 1 Informacje dot. uzyskania orzeczenia można uzyskać pod numerem...

Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Nr karty: 66 WYMAGANE DOKUMENTY wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której zlokalizowana jest baza transportowa do parkowania lub garażowania...

Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

Nr karty: 68 WYMAGANE DOKUMENT wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich Numer pokoju nr 9. Informacje można uzyskać pod numerem Tel. 523187220 wew. 28 TERMIN i SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY Rozpatrzenie wniosku, wydanie decyzji lub...

Zatrzymaj banner przewijany