Podatki i opłaty lokalne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Nr karty: 72 WYMAGANE DOKUMENTY Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.   MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich Numer pokoju -16   SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy i właściciel nieruchomości niezamieszkałej oraz właściciel...

Odroczenie terminu płatności

Nr karty: 43 Odroczenie terminu płatności WYMAGANE DOKUMENTY wniosek, wraz z uzasadnieniem, o odroczenie terminu płatności. w przypadku osób prawnych bądź fizycznych będących przedsiębiorcami należy przedłożyć dokumenty o otrzymanej pomocy publicznej bądź oświadczenia o nieotrzymanej pomocy publicznej. MIEJSCE ZAŁATWIENIA...

Wznowienie postępowania podatkowego zakończonego decyzją ostateczną

Nr karty: 42 Wznowienie postępowania podatkowego zakończonego decyzją ostateczną WYMAGANE DOKUMENTY Wniosek, wraz z uzasadnieniem, o wznowienie postępowania podatkowego. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich. Numer pokoju -19 Tel. 523187220 wew. 25 TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY Wydanie decyzji administracyjnej...

Wydawanie zaświadczeń o wysokości ujawnionych zaległości podatkowych

Nr karty: 41 Wydawanie zaświadczeń o wysokości ujawnionych zaległości podatkowych WYMAGANE DOKUMENTY Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzający stan zaległości MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich. Numer pokoju -19 Tel. 523187220 wew. 25 TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY Zaświadczenie...

Wydawanie zaświadczeń o figurowaniu w ewidencji podatników podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz ustaleniu dochodu gospodarstwa rolnego

Nr karty: 40 Wydawanie zaświadczeń o figurowaniu w ewidencji podatników podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz ustaleniu dochodu gospodarstwa rolnego WYMAGANE DOKUMENTY Wniosek, wraz z uzasadnieniem, o wydanie zaświadczenia (wniosek powinien zawierać m. in.: dane składającego wniosek, adres, nr NIP lub PESEL, w jakim...

Zwolnienie w podatku rolnym z tytułu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego/ z tytułu powiększenia nowego gospodarstwa rolnego

Nr karty: 38 Zwolnienie w podatku rolnym z tytułu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego/ z tytułu powiększenia nowego gospodarstwa rolnego WYMAGANE DOKUMENTY Wniosek, wraz z uzasadnieniem, o zwolnienie w podatku rolnym z tytułu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego lub z tytułu powiększenia istniejącego gospodarstwa rolnego. W...

Umorzenie zaległości podatkowej. Umorzenie odsetek za zwłokę.

Nr karty: 36 Umorzenie zaległości podatkowej. Umorzenie odsetek za zwłokę. WYMAGANE DOKUMENTY Wniosek, wraz z uzasadnieniem, o umorzenie zaległości podatkowej lub odsetek za zwłokę. Załączniki: oświadczenie o stanie majątkowym podatnika, W przypadku osób prawnych bądź fizycznych będących przedsiębiorcami należy...

Ulga w podatku rolnym z tytułu spełnienia obowiązku służby wojskowej

Nr karty: 35 Ulga w podatku rolnym z tytułu spełnienia obowiązku służby wojskowej WYMAGANE DOKUMENTY wniosek, wraz z uzasadnieniem, o zastosowanie ulgi w podatku rolnym z tytułu spełnienia obowiązku służby wojskowej MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich. Numer pokoju -19 Tel. 523187220 wew. 25 TERMIN...

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym

Nr karty: 34 Ulga inwestycyjna w podatku rolnym WYMAGANE DOKUMENTY wniosek, wraz z uzasadnieniem, o zastosowanie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich. Numer pokoju -19 Tel. 523187220 wew. 25 TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY Wydanie decyzji administracyjnej w sprawie następuje...

Zatrzymaj banner przewijany