Świadczenia dla osób spełniających powszechny obowiązek obrony RP

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uznanie żołnierza lub osoby z kartą powołania do służby czynnej, posiadającej na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny lub sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny

Nr karty: 8 WYMAGANE DOKUMENTY 1) Wniosek o uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny. 2) Załączniki (w zależności od sytuacji): orzeczenie Obwodowej Komisji ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia lub orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o inwalidztwie członów rodziny, w wypadku gdy...

Wypłacenie świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie lub dochód

Nr karty: 7 WYMAGANE DOKUMENTY 1) Wniosek o wypłacenie świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie lub dochód. 2) Załączniki: zaświadczenie o odbyciu ćwiczeń wojskowych (wydaje dowódca jednostki wojskowej), zaświadczenie określające kwotę utraconego wynagrodzenia lub dochodu wydane przez: pracodawcę...

Zatrzymaj banner przewijany