Rok 2014

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego.

Stowarzyszenie "Brama Kujaw", Jeziora Wielkie 98, 88-324 Jeziora Wielkie złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Zakup strojów dla członków zespołu RADOŚĆ z Jezior Wielkich" w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn. zm.) zwanej...

Konkurs 3/2014 - Organizacja Mistrzostw Polski w skokach na nartach wodnych - Przyjezierze 2014 oraz Pucharu Polski w Jeździe Figurowej na Nartach Wodnych

Wójt Gminy Jeziora Wielkie na podstawie art. 11 ust. 2 i ust. 3 art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96 poz. 873 z póz. zm.) Ogłasza Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu...

Konkurs 2/2014 - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Wójt Gminy Jeziora Wielkie na podstawie art. 11 ust. 2 i ust. 3 art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96 poz. 873 z póz. zm.) Ogłasza Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu...

Konkurs 1/2014 - ,,Pozyskiwanie, dystrybucja produktów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Jeziora Wielkie”

Konkurs: 1/2014 Wójt Gminy Jeziora Wielkie na podstawie art.11 ust.1 pkt1, ust.2, art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.:Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert nr 1/2014 na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2014r. ,,...

Zatrzymaj banner przewijany