Obsługa wyborów

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Harmonogram pracy Gminnej Komisji Wyborczej w Jeziorach Wielkich

Harmonogram pracy Gminnej Komisji Wyborczej w Jeziorach Wielkich powołanej do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. DATA GODZINA PRACY KOMISJI 29.09.2014r. od...

Skład Gminnej Komisji Wyborczej

1. Wiśniewski Zygmunt Ludwik - Przewodniczący Komisji 2. Skonieczna Elżbieta - Z-ca Przewodniczącego Komisji 3. Białecka-Kluczyk Kamila Stanisława - Członek 4. Czubachowska Anna - Członek 5. Jakubowska Patrycja - Członek 6. Mochylowska-Woźniak Alina Maria - Członek 7. Przybylska Małgorzata Elżbieta - Członek

Wykaz osób zajmujących się organizacją wyborów do Samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. w Urzędzie Gminy w Jeziorach Wielkich oraz wykaz ich danych teleadresowych.

Wykaz osób zajmujących się organizacją wyborów do Samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. w Urzędzie Gminy w Jeziorach Wielkich oraz wykaz ich danych teleadresowych.

Zatrzymaj banner przewijany