Rok 2015

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Konkurs 2/2015 - Pozyskiwanie, dystrybucja produktów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Jeziora Wielkie

Konkurs: 2/2015 Wójt Gminy Jeziora Wielkie na podstawie art.13 ust.1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014 r. 1118 j.t. ze zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert nr 2/2015 na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2015r. ,,Pozyskiwanie, dystrybucja produktów...

Konkurs 1/2015 - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Wójt Gminy Jeziora Wielkie na podstawie art. 11 ust. 2 i ust. 3 art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96 poz. 873 z póz. zm.) Ogłasza Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu...

Zatrzymaj banner przewijany