Rok 2018

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykaz kąpielisk na terenie gminy Jeziora Wielkie w 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 6/2018 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu uchwały Rady Gminy w Jeziorach Wielkich w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Jeziora Wielkie w 2018 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U....

Zatrzymaj banner przewijany