Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zatrzymaj banner przewijany

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości w miejscowości Przyjezierze

Wójt Gminy Jeziora Wielkie

 Na podstawie art. 38 , art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2015, poz. 1774 z późn. zm.) oraz § 3, § 4 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (jt. Dz.U z 2014r., poz. 1490)

 o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność gminy

 

Miejscowość

Nr działki i KW

Powierzchnia

Opis nieruchomości

Okres dzierżawy

Cena wywoławcza czynszu

 

Przyjezierze

 

dz. Nr 277/1

BY1M/00017783/2

 

1216 m2

Działka niezabudowana, zakrzaczona przeznaczona pod działalność handlowo- usługową. Bez możliwości trwałej zabudowy.

Umowa dzierżawy na okres 3 lat.

21.280,- zł +VAT

 Przetarg odbędzie się w dniu 09 czerwca 2016r. o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy w Jeziorach Wielkich pok. Nr 9.

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wysokości 10% ceny czynszu dzierżawnego.

Wadium należy wpłacić najpóźniej do 06 czerwca 2016r. na konto Gminy Jeziora Wielkie Nr 83 8159 0003 2002 0013 0488 0005 Bank Spółdzielczy Strzelno.

Wadium wpłacone przez osobę , która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawy nieruchomości. Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone najpóźniej w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu.

Uwaga: Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (t.j. z 2011r. Dz.U. Nr 177, poz. 1054 z poźn. zm.) do czynszu ustalonego w przetargu zostanie doliczony podatek VAT .

Informacji dotyczącej nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy można uzyskać w Urzędzie Gminy w Jeziorach Wielkich tel. 052 3187 220 wew. 28 lub Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Jeziorach Wielkich pod tel. 052 3187282.

 

Jeziora Wielkie, dnia 2016-05-05

Dokument wytworzony przez: Referat Rolnictwa Ochrony Środowiska Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 maja 2016 09:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Aleksander Mielcarek
Ilość wyświetleń: 646
05 maja 2016 09:27 Aleksander Mielcarek - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl