Decyzje środowiskowe 2015

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie RGK.6220.1.2015

Jeziora Wielkie, dnia 02.02.2015 r. RGK.6220.1.2015 OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Jeziora Wielkie działając na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...

Zatrzymaj banner przewijany