Decyzje środowiskowe 2016

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie RGK.6220.4.6.2016

Jeziora Wielkie, dnia 5.01.2017 r. RGK.6220.4.6.2016 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Jeziora Wielkie działając na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania...

Obwieszczenie RGK.6220.6.1.2016

Jeziora Wielkie, dnia 5.12.2016 r. RGK.6220.6.1.2016 OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Jeziora Wielkie działając na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...

Obwieszczenie RGK.6220.5.1.2016

Jeziora Wielkie, dnia 5.12.2016 r. RGK.6220.5.1.2016 OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Jeziora Wielkie działając na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...

Obwieszczenie RGK.6220.4.2016

Jeziora Wielkie, dnia 18.10.2016 r. RGK.6220.4.2016 O B W I E S Z C Z E N I E Działając na podstawie art.29, art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U....

Obwieszczenie RGK.6220.6.2016

Jeziora Wielkie, dnia 1.08.2016 r. RGK.6220.6.2016 OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Jeziora Wielkie działając na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...

Obwieszczenie RGK.6220.5.2016

Jeziora Wielkie, dnia 1.08.2016 r. RGK.6220.5.2016 OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Jeziora Wielkie działając na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...

Obwieszczenie RGK 6220.4.3.2016

Jeziora Wielkie, dnia 19.07.2016 r. RGK.6220.4.3.2015 OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Jeziora Wielkie działając na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na...

Decyzja środowiskowa RGK.6220.2.2016

Decyzja numer RGK.6220.2.2016 z dnia 11 kwietnia 2016 r. bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - załączniki w formacie JPG

Obwieszczenie RGK.6220.1.2015

Jeziora Wielkie, dnia 17 marca 2016 r. RGK.6220.1.2015 O B W I E S Z C Z E N I E Działając na podstawie art.29, art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...

Zatrzymaj banner przewijany