Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zatrzymaj banner przewijany

Karty usług zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Świadczenie wychowawcze

Karty usług

Nazwa Karty : Świadczenie wychowawcze WYMAGANE DOKUMENTY Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Dowód osobisty. Oświadczenie o sposobie wypłaty ( numer rachunku bankowego). Pracownik ma prawo żądać innych dokumentów...

czytaj więcej o Świadczenie wychowawcze »

Stypendium szkolne i zasiłek szkolny

Karty usług

Nazwa Karty : Stypendium szkolne i zasiłek szkolny WYMAGANE DOKUMENTY Wniosek Wniosek o ustalenie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego złożony przez rodziców, prawnych opiekunów ucznia lub pełnoletniego ucznia, zamieszkałych...

czytaj więcej o Stypendium szkolne i zasiłek szkolny »

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Karty usług

Nazwa Karty : Specjalny zasiłek opiekuńczy WYMAGANE DOKUMENTY Wniosek Wniosek o ustalenie świadczenia należy złożyć w organie właściwym – oznacza to wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania...

czytaj więcej o Specjalny zasiłek opiekuńczy »

Świadczenie pielęgnacyjne

Karty usług

Nazwa Karty : Świadczenie pielęgnacyjne WYMAGANE DOKUMENTY Wniosek Wniosek o ustalenie świadczenia należy złożyć w organie właściwym – oznacza to wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania...

czytaj więcej o Świadczenie pielęgnacyjne »

Fundusz alimentacyjny

Karty usług

Nazwa Karty : Fundusz alimentacyjny WYMAGANE DOKUMENTY: Wniosek Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następuje na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego, złożonego w urzędzie gminy lub...

czytaj więcej o Fundusz alimentacyjny »

Dodatek energetyczny

Karty usług

Nazwa Karty : Dodatek energetyczny WYMAGANE DOKUMENTY Wniosek Wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego. Do wniosku należy załączyć 1. Kopia umowy kompleksowej ( umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowy...

czytaj więcej o Dodatek energetyczny »

Dodatki mieszkaniowe

Karty usług

Nazwa Karty : Dodatki mieszkaniowe WYMAGANE DOKUMENTY Wniosek wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę budynku lub osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny. Do wniosku należy załączyć -...

czytaj więcej o Dodatki mieszkaniowe »

Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych

Karty usług

Nazwa Karty : Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych WYMAGANE DOKUMENTY Wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Do...

czytaj więcej o Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych »

Zaświadczenia

Karty usług

Nazwa Karty : Zaświadczenia WYMAGANE DOKUMENTY Dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o wydanie zaświadczenia. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Jeziorach Wielkich, pokój nr: 5, 6 tel. 52...

czytaj więcej o Zaświadczenia »

Pobyt w schronisku

Karty usług

Nazwa Karty : Pobyt w schronisku WYMAGANE DOKUMENTY Wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Do wniosku należy załączyć : 1. Dowód...

czytaj więcej o Pobyt w schronisku »

Realizacja: IDcom.pl