Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zatrzymaj banner przewijany

Mapa strony

Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich
Menu główne
Dane główne
Stanowiska
Struktura urzędu
Referaty
Jednostki pomocnicze
Sołectwa
Informacje
Akty prawne
Akty prawne
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta
Praca
Konkursy
Nabory
Ochrona środowiska
PROGRAM CZYSTE POWIETRZE - DOTACJA I POŻYCZKA
Program Ochrony Środowiska 2017 - 2020
Publicznie Dostępny Wykaz Danych o Środowisku
Gospodarka odpadami - ważne informacje
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych
Azbest
Regulamin PSZOK Siedlimowo
Deklaracja - odpady komunalne
Przepisy - gospodarka odpadami komunalnymi
Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Kąpieliska na terenie gminy Jeziora Wielkie
Decyzja środowiskowa - dokumenty
Decyzje środowiskowe 2017
Decyzje środowiskowe 2016
Decyzje środowiskowe 2015
Decyzje środowiskowe 2014
Decyzje środowiskowe 2012
Decyzje środowiskowe 2011
Decyzje środowiskowe 2010
Decyzje środowiskowe 2009
Decyzje środowiskowe 2008
Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko do zmiany studium
Punkty odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych
Udostępnianie informacji o środowisku
Wyniki jakości wody
Rada Gminy w Jeziorach Wielkich
Przewodniczący Rady Gminy
Harmonogram dyżurów
Oświadczenia majątkowe
Materiały
Protokoły z Posiedzeń Komisji Rady Gminy
Protokoły z sesji Rady Gminy
Jak załatwić sprawę? - Poradnik Interesanta - GOPS
Karty usług
Jak załatwić sprawę? - Poradnik Interesanta - Formularze
Dowody osobiste
Działalność gospodarcza
Meldunki
Gospodarowanie nieruchomościami
Informacja publiczna
Ochrona środowiska
Oświata i usługi społeczne
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz budownictwo
Zezwolenie na usunięcie/przesadzenie drzew i krzewów
Zezwolenia na alkohol
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Zaświadczenia wydawane w Urzędzie
Gospodarka komunalna
Podatki i opłaty lokalne
Zbiórki publiczne, zgromadzenia, imprezy
Rejestracja stanu cywilnego
Świadczenia dla osób spełniających powszechny obowiązek obrony RP
Sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014
Rok 2015
Rok 2016
Rok 2017
Rok 2018
Konkurs na wspieranie wykonywania zadania publicznego
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014
Rok 2015
Rok 2016
Rok 2017
Rok 2018
Oświadczenia majątkowe
Pacownicy Urzędu
Jednostki Podporządkowane
Planowanie przestrzenne
Rok 2015
Rok 2014
Rok 2012
Rok 2012
Rok 2017
Kąpieliska
Rok 2018
Rok 2015
Rok 2014
Przetargi na sprzedaż środków transportu
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
Budżet
Wykonanie budżetu
Studium
Rok 2015
Rok 2013
Podatki
Stawki podatków i opłat lokalnych
Informacje i deklaracje podatkowe
Wykazy osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej
Wykazy osób prawnych i fizycznych oraz jednostek orgaznizacyjnych nieoposiadających osobowości prawnej - ulgi, odroczenia, umorzenia
Zwrot podatku akcyzowego
Wybory Samorządowe 2014
Akty prawne
Obsługa wyborów
Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014r.
Akty Prawne
Obsługa wyborów
Formularze
Dofinansowanie prac konserwatorskich restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zapytków
Nabór wniosków 2018
Nabór wniosków 2017
Nabór wniosków 2016
Nabór wniosków 2015
Wybory Prezydenta RP 2015
Akty prawne
Obsługa wyborów
Wybory uzupełniające
Rok 2015
Rok 2017
Referendum 2015
Akty prawne
Obsługa referendum
Wybory do Sejmu i Senatu w 2015r.
Akty prawne
Petycje
Rok 2017
Rok 2018
100-lecie Odzyskania Niepdoległości i Wybuchu Powstania Wielkopolskiego
Organizacja ochodów 100 Lecia Odzyskania Niepodległości i Wybuchu Powstania Wielkopolskiego
Wybory samorządowe 2018
Akty prawne
Obsługa wyborów
Ogłoszenia
Przetargi
Oferty Inwestycyjne
Komunikaty
Aktualności
Środowisko i jego ochrona
Deklaracja - odpady komunalne
Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko do zmiany studium
Klauzula informacyjna
Stopka
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja biuletynu
Instrukcja obsługi
Mapa strony
Logowanie
Realizacja: IDcom.pl