Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

X Sesja kadencji 2018 - 2023

I N F O R M A C J A W dniu 25 czerwca 2019r. /wtorek/ o godz. 15:00 odbędzie się X Sesja Rady Gminy w Jeziorach Wielkich w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Jeziorach Wielkich.

Nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej spółkom wodnym w 2019 roku

Wójt Gminy Jeziora Wielkie ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej spółce wodnej w 2019 roku działającej na terenie gminy. Wójt Gminy Jeziora Wielkie informuje, że w budżecie gminy przeznaczono na pomoc finansową dla Spółki Wodnej kwotę w wysokości: 10.000,00 zł na realizację zadań określonych...

IX Sesja kadencji 2018 - 2023 - transmisja

https://youtu.be/L5no-vGgAEw

IX Sesja kadencji 2018 - 2023

I N F O R M A C J A W dniu 7 czerwca 2019r. /piątek/ o godz. 9:30 odbędzie się IX Sesja Rady Gminy w Jeziorach Wielkich w sali USC Gminy w Jeziorach Wielkich.

VIII Sesja kadencji 2018 - 2023 - transmisja

https://www.youtube.com/watch?v=NAsPG8bzO9E

Raport o stanie gminy Jeziora Wielkie za 2018r.

I n f o r m a c j a - raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku 2018, realizację programów strategii, polityk i uchwał rady gminy, - raport będzie rozpatrywany na sesji, na której będzie podejmowana uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi, - w debacie nad raportem o stanie...

VIII Sesja kadencji 2018 - 2023

I N F O R M A C J A W dniu 20 maja 2019r. /poniedziałek/ o godz. 15:00 odbędzie się VIII Sesja Rady Gminy w Jeziorach Wielkich w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Jeziorach Wielkich.

Zatrzymaj banner przewijany