Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mogilnie

Znak sprawy: N.HK-5201-3-10-2/19 Mogilno, dnia 17.04.2019r. (Za potwierdzeniem odbioru) DECYZJA Nr 98 /19 Działając na podstawie art. 154 §1 i §2 ustawy z dnia 14 czerwca1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018, poz.2096 ze zm.), po zapoznaniu się z całością dokumentacji zgromadzonej w sprawie Państwowy...

PRZYMROZKI!!!

Ostrzeżenie meteorologiczne o przymrozkach Zjawisko: przymrozki Stopień zagrożenia: 1 Obszar: powiaty: aleksandrowski, brodnicki, bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, inowrocławski, lipnowski, mogileński, nakielski, radziejowski, rypiński, sępoleński, świecki, Toruń, toruński, tucholski,...

Wyniki badań wody pitnej i surowej SUW Gaj

Wyniki badań wody pitnej i surowej w ramach monitoringu kontrolnego parametrów grupy A na Stacji Uzdatniania Wody w Gaju przeprowadzonych w marcu 2019 r. - zamieszczono w formacie PDF w plikach do pobrania. Kierownik Gminnego Zakładu Utrzymania Dróg, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach Wielkich Jacek Żuchowski

Komunikat Nr 3 z dnia 15.03.2019r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mogilnie

Komunikat Nr 3 z dnia 15.03.2019 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mogilnie w sprawie stwierdzenia warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu w Kościeszkach.

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dot. sprawy WIR.II.747.8.2019.JS

WIR.II.747.8.2019.JS OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 7 marca 2019r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej. Na podstawie art. 7 ust. | pkt 3 w związku z art. 5 ust. 1 i 2, art. 34 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015...

Informacja dotycząca planowanych postępowań o udzielenie zamówień na 2019 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 r. Gmina Jeziora Wielkie, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2019 r. Lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia...

Zatrzymaj banner przewijany