Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAPYTANIE OFERTOWE Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół/ośrodków

ZAPYTANIE OFERTOWE Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół/ośrodków ZNAK SPRAWY – E.1.2019 Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO, do zamówienia nie stosuje się ustawy „Prawo zamówień publicznych”. I. Określeni

Przetarg ofertowy na sprzedaż 53 sztuk drzew „na pniu” wraz z ich wycinką, usunięciem pni i uporządkowaniem terenu na działkach stanowiących własność Gminy Jeziora Wielkie.

OGŁOSZENIE Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Jeziorach Wielkich ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż 53 sztuk drzew „na pniu” wraz z ich wycinką, usunięciem pni i uporządkowaniem terenu na działkach stanowiących własność Gminy Jeziora Wielkie. Przetarg odbędzie się w dniu 10 stycznia 2020 roku o godz. 10:00 w siedzibie...

Zapytanie ofertowe - dożywianie

ZAPYTANIE OFERTOWE I. Zamawiający : 1. Pełna nazwa zamawiającego : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeziorach Wielkich 2. Adres : Jeziora Wielkie 106/4, 88-324 Jeziora Wielkie 3.

Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gminy Jeziora Wielkie

ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gminy Jeziora Wielkie

Przetarg na: Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Jeziora Wielkie z nieruchomości zamieszkałych w roku 2020

Zawiadomienie o wyborze oferty-plik do pobrania na dole strony w formacie PDF Jeziora Wielkie, dnia 26.11.2019 r. RGK.271.20.2019 Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RGK.271.20.2019 w trybie przetargu nieograniczonego na: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamie

Zapytanie ofertowe na wykonanie projektów przebudowy dróg gminnych

PROTOKÓŁ z wyboru najkorzystniejszej oferty zamówienia o wartości od 5000 € netto do 30000 € netto Opis przedmiotu zamówienia zapytanie ofertowe na: 1) wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Kościeszki – Siemionki, 2) &n

Zapytanie ofertowe - Opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej projektowo kosztorysowej dotyczącej budowy drogi dojazdowej wraz z punktem czerpania wody do celów przeciw pożarowych w miejscowości Przyjezierze gmina Jeziora Wielkie na działkach numer 1002 i 159/2

Zapytanie unieważniono - brak ofert Zapytanie ofertowe RGK.271.22.2019 Zapytanie ofertowe prowadzone jest w formie rozeznania cenowego dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000,00 euro. I. Zamawiający: Gmina Jeziora Wielkie Adres do korespondencji: Jeziora Wielkie 36, 88-324 Jeziora Wielkie Tel. i fak

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Wykonanie studni głębinowych w miejscowościach Jeziora Wielkie i Wójcin przy boiskach sportowych

PROTOKÓŁ z wyboru najkorzystniejszej oferty zamówienia o wartości od 5000 € netto do 30000 € netto Opis przedmiotu zamówienia: ,,Wykonanie studni głębinowych w miejscowościach Jeziora Wielkie i Wójcin przy boiskach sportowych” Wartość zamówienia oszacowano w dniu 28.03.2019 r. na kwotę 39.837,39...

Zapytanie ofertowe - nadzór nad przebudową drogi gminnej w miejscowosci Wola Kożuszkowa

Znak sprawy RGK.271.18.2019 PROTOKÓŁ z wyboru najkorzystniejszej oferty 1. Opis przedmiotu zamówienia: Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad przebudową drogi gminnej w Woli Kożuszkowej. Wartość zamówienia oszacowano w dniu 3 październ

Zapytanie ofertowe - nadzór nad przebudową drogi gminnej w miejscowości Wójcin

Znak sprawy RGK.271.17.2019 PROTOKÓŁ z wyboru najkorzystniejszej oferty Opis przedmiotu zamówienia: Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad przebudową drogi gminnej w Wójcinie. Wartość zamówienia oszacowano w dniu 3 października 2019 r. na kwotę: 4.878,05 zł

Zatrzymaj banner przewijany