Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zapytanie ofertowe - nadzór nad przebudową drogi gminnej w miejscowosci Wola Kożuszkowa

Znak sprawy RGK.271.18.2019 PROTOKÓŁ z wyboru najkorzystniejszej oferty 1. Opis przedmiotu zamówienia: Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad przebudową drogi gminnej w Woli Kożuszkowej. Wartość zamówienia oszacowano w dniu 3 październ

Zapytanie ofertowe - nadzór nad przebudową drogi gminnej w miejscowości Wójcin

Znak sprawy RGK.271.17.2019 PROTOKÓŁ z wyboru najkorzystniejszej oferty Opis przedmiotu zamówienia: Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad przebudową drogi gminnej w Wójcinie. Wartość zamówienia oszacowano w dniu 3 października 2019 r. na kwotę: 4.878,05 zł

Zapytanie oferowe wykonanie chodnika w miejscowości Rzeszyn

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty - plik do pobrania w załączniku PDF Zapytanie ofertowe RGK.271.16.2019 Zapytanie ofertowe prowadzone jest w formie rozeznania cenowego dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000,00 euro. I. Zamawiający: Gmina Jeziora Wielkie Adres do korespondencji: Jeziora Wi ...

Zapytanie ofertowe Remont chodnika w m. Wójcin w ciągu drogi gminnej nr 140411C na odcinku od km 0+000 do km 0+255 strona lewa oraz remont chodnika w m Wójcin do bloków w ciągu drogi gminnej na działkach nr 128/8 i 128/11 na odcinku od km 0+000 do km 0+106

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty - plik do pobrania w załączniku PDF Zapytanie ofertowe RGK.271.15.2019 UWAGA: poprawiono długość chodnika w m Wójcin do bloków w ciągu drogi gminnej na działkach nr 128/8 i 128/11 na odcinku od km 0+000 do km 0+106”. Zapytanie ofertowe prowa

Przetarg na Remont drogi gminnej nr 140401C II etap od miejscowości Rzeszynek do miejscowości Lubstówek od km 0+606 do km 3+700 na długości 3,094 km

Zawiadomienie o wyborze oferty - plik do pobrania w załącznikach na dole strony w formacie PDF Wyjaśnienie tresci SIWZ nr 3 + poprawione SST - plik do pobrania w załącznikach na dole strony w formac

Przetarg na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wola Kożuszkowa

Zawiadomienie o wyborze oferty - plik do pobrania na dole storny w formacie PDF Informacja z otwarcia ofert - plik do pobrania na dole strony w formacie PDF

Przetarg na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wójcin

Zawiadomienie o wyborze oferty - plik do pobrania na dole storny w formacie PDF Informacja z otwarcia ofert - plik do pobrania na dole storny w formacie PDF

Przetarg na dostawę oleju opałowego lekkiego do Urzędu Gminy Jeziora Wielkie i szkół w sezonie grzewczym 2019/2020.

Zawiadomienie o wyborze oferty - w pliku do pobrania na dole strony w formacie PDF Inf

Zapytanie ofertowe na dożywianie dzieci w szkołach z terenu gminy Jeziora Wielkie w roku szkolnym 2019/2020

ZAPYTANIE OFERTOWE I. Zamawiający : 1. Pełna nazwa zamawiającego : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeziorach Wielkich 2. Adres : Jeziora Wielkie 106/4, 88-324 Jeziora Wielkie 3.

Zatrzymaj banner przewijany