Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zatrzymaj banner przewijany

Komunikaty zobacz archiwum »

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu

Jeziora Wielkie, dnia 19.08.2016 r.

RGK.6131.132.2016

 

                                                                             

 

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych gminy

Jeziora Wielkie

 

Na podstawie Art. 21 ust. 4 Ustawy o Lasach z dnia 28 września 1991 roku (tekst jednolity: Dz. U z 2015 poz. 349, 671, 1322, 2100 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu obrębów ewidencyjnych gminy Jeziora Wielkie od dnia 19/08/2016 do dnia 17/10/2016, w siedzibie Urzędu Gminy Jeziora Wielkie, Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej , pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu 730 – 1530.

 

Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu.

Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19/09/2016.

Informuję ponadto, że projekty Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu opracowane zostały przez "TAXUS UL” Sp. z o.o., ul. Płomyka 56A z siedzibą w Warszawie, na podstawie ewidencji gruntów
i budynków uzyskanej z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Mogilnie.

 

                                                                                              Wójt Gminy

                                                                                                                          Jeziora Wielkie

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 sierpnia 2016 13:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Aleksander Mielcarek
Ilość wyświetleń: 344
19 sierpnia 2016 13:24 Aleksander Mielcarek - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl