Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zatrzymaj banner przewijany

Komunikaty zobacz archiwum »

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie: art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23), dalej kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353 ze zm.)', zawiadamiam strony, że rozpatrzenie odwołania PAK Kopalni Węgla Brunatnego Konin S.A. od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 10.03.2017 r. (WOO-II.4235.9.2015.WM.72) odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na Wydobyciu węgla brunatnego i kopalin towarzyszących Odkrywki Ościsłowo, zostało zakończone wydaniem w dniu 30.11.2017 r. decyzji (DOOŚ-DŚI.4235.6.2017.mc.12) uchylającej zaskarżoną decyzję w całości i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Treść zawiadomienia i wydanej decyzji w załączniku w formacie PDF.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 grudnia 2017 10:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mirosław Ossowski
Ilość wyświetleń: 92
05 grudnia 2017 10:23 Mirosław Ossowski - Dodanie załącznika [decyja_gdos_dot_pak_kwb_konin.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 grudnia 2017 10:23 Mirosław Ossowski - Dodanie załącznika [zawiadomienie_gdos_30_11_2017.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 grudnia 2017 10:22 Mirosław Ossowski - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl