Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zatrzymaj banner przewijany

Przetargi zobacz archiwum »

Informacja dotycząca planowanych postępowań o udzielenie zamówień na 2018 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 r.

Gmina Jeziora Wielkie, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2018 r.

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi)

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania  w ujęciu kwartalnym

  1.  

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kożuszkowo

 

 

roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

260.000,00 zł

I

  1.  

Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wójcin

 

 

roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

666.492,00 zł

III

 

Jeziora Wielkie, dnia 25.01.2018 r.

Pełniący funkcję Wójta
Gminy Jeziora Wielkie

 Dariusz Ciesielczyk

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 stycznia 2018 09:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mirosław Ossowski
Ilość wyświetleń: 279
29 stycznia 2018 09:22 Mirosław Ossowski - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl