Decyzje środowiskowe 2014

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej numer RGK.6220.2.2014

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) informuję o wydaniu decyzji Wójta Gminy Jeziora Wielkie w dniu 26.08.2014 r. numer RGK.6220.2.2014 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

Budowie fermy drobiu - 2 budynków inwentarskich do chowu brojlerów o obsadzie 2 x 47500 szt. (380 DJP), na działce nr 83/1, obręb Budy Radunek, we wsi Radunek (gm. Jeziora Wielkie, powiat mogileński, woj. kujawsko-pomorskie.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 sierpnia 2014 12:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mirosław Ossowski
Ilość wyświetleń: 706
27 sierpnia 2014 12:14 (Mirosław Ossowski) - Dodanie załącznika [decyzja_srodowiskowa_rgk_6220_2_2014.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 sierpnia 2014 12:14 (Mirosław Ossowski) - Dodanie załącznika [obwieszczenie_k_nowinski.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 sierpnia 2014 12:10 (Mirosław Ossowski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany