Rok 2014

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż autobusu szkolnego AUTOSAN

Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu pisemnym nieograniczonym pn.
"Sprzedaż autobusu szkolnego - AUTOSAN"

Wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A. ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin, oferowana kwota nabycia: 82.717,49 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemnaście złotych 49/100), która jest najwyższa i stanowi podstawę do zawarcia umowy.
Protokół z przetargu - do pobrania w załącznikach poniżej.

Ogłoszenie

Wójt Gminy Jeziora Wielkie ogłasza przetarg pisemny nieograniczony pn.

„Sprzedaż autobusu szkolnego - AUTOSAN”

 

 1. Autobus szkolny
 2. Marka pojazdu – AUTOSAN S.A.
 3. Model pojazdu – A0909 L.03 12.5t
 4. Rok produkcji – 2003
 5. Data pierwszej rejestracji – 29.04.2003
 6. Przebieg - 183493 km
 7. Przetarg odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2012 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Jeziorach Wielkich w sali USC (I piętro)
 8. Wadium w kwocie 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić do dnia 10 kwietnia 2012 r.. na konto Urzędu Gminy Jeziora Wielkie prowadzone w Banku Spółdzielczym w Strzelnie, numer konta:. 83 8159 0003 2002 0013 0488 0005.
 9. Dowód wpłaty należy okazać w dniu przetargu.
 10. Przetarg przeprowadzony zostanie zgodnie z „Regulaminem przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż autobusu szkolnego”, który jest do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy Jeziora Wielkie: http://bip.jeziorawielkie.pl
 11. Szczegółowe informacje o przedmiocie i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Jeziora Wielkie, Pan Mirosław Ossowski (pok. nr 9) lub Pan Aleksander Mielcarek (pok. nr 11),  tel. 52 3187220.
 12. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Jeziora Wielkie do dnia 11 kwietnia 2012 r. do godz. 10.45 z dopiskiem „Oferta na zakup autobusu szkolnego AUTOSAN”- NIE OTWIERAĆ!
 13. Autobus kupi osoba fizyczna lub prawna która zaoferuje najwyższą cenę.
 14. Cena wywoławcza wynosi 49600 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset złotych)
 15. Po rozstrzygnięciu przetargu zostanie ustalony termin zawarcia umowy.
 16. W uzasadnionych wypadkach Wójt Gminy Jeziora Wielkie może przetarg odwołać.

Poniżej dokumenty do pobrania

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 21 marzec 2012
Dokument wytworzony przez: Referat Rolnictwa Ochrony Środowiska Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 marca 2012 13:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mirosław Ossowski
Ilość wyświetleń: 2824
11 kwietnia 2012 13:24 Mirosław Ossowski - Zmiana kolejności załączników.
11 kwietnia 2012 13:24 Mirosław Ossowski - Zmiana kolejności załączników.
11 kwietnia 2012 13:24 Mirosław Ossowski - Zmiana kolejności załączników.
Zatrzymaj banner przewijany