Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zatrzymaj banner przewijany

II Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego - śmieciarki

Ogłoszenie

Wójt Gminy Jeziora Wielkie ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony pn.

„Sprzedaż samochodu ciężarowego z nadwoziem specjalnym”

 

 1. Samochód ciężarowy z nadwoziem specjalnym – śmieciarka.
 2. Marka pojazdu – RENAULT / MWM - Brzesko
 3. Oznaczenie – MASCOTT 180.65/SK-2
 4. Rok produkcji – 2009
 5. Data pierwszej rejestracji – 06.07.2010
 6. Przebieg – 28.649,4 km
 7. Przetarg odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2014 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Jeziorach Wielkich w sali USC (I piętro)
 8. Wadium w kwocie 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić do dnia 9 kwietnia 2014 r. do godziny 11:00 na konto Gminy Jeziora Wielkie prowadzone w Banku Spółdzielczym w Strzelnie, numer konta:. 83 8159 0003 2002 0013 0488 0005.
 9. Dowód wpłaty należy okazać w dniu przetargu.
 10. Przetarg przeprowadzony zostanie zgodnie z „Regulaminem przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu ciężarowego z nadwoziem specjalnym” (załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 13/2014 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 18 marca 2014 r.), który jest do pobrania na stronie internetowej Gminy Jeziora Wielkie: http://bip.jeziorawielkie.pl
 11. Szczegółowe informacje o przedmiocie i warunkach przetargu można uzyskać w Gminnym Zakładzie Utrzymania Dróg, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach Wielkich, Jeziora Wielkie 60, Pan Romuald Andruszczak – Dyrektor GZUD,GKiM,  tel. 52 3187491 lub 52 3187492.
 12. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Jeziora Wielkie do dnia 9 kwietnia 2014 r. do godz. 10.45 z dopiskiem „Oferta na zakup samochodu ciężarowego - śmieciarki”- NIE OTWIERAĆ!
 13. Samochód ciężarowy kupi osoba fizyczna lub prawna która zaoferuje najwyższą cenę.
 14. Cena wywoławcza wynosi 117.900,00 zł netto + podatek VAT 23% (słownie: sto siedemnaście tysięcy złotych netto)
 15. Po rozstrzygnięciu przetargu zostanie ustalony termin zawarcia umowy.
 16. W uzasadnionych wypadkach Wójt Gminy Jeziora Wielkie może przetarg odwołać.

 

Dokument wytworzony przez: Referat Rolnictwa Ochrony Środowiska Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 marca 2014 13:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mirosław Ossowski
Ilość wyświetleń: 916
18 marca 2014 13:34 Mirosław Ossowski - Dodanie załącznika [ustalenie_stanu_technicznego_i_wartosci_rynkowej_samochodu_ciezaroweg o_z_nadwoziem_specjalnym.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 marca 2014 13:33 Mirosław Ossowski - Dodanie załącznika [formularz_ofertowy_ii_smieciarka.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 marca 2014 13:33 Mirosław Ossowski - Dodanie załącznika [regulamin_ii_przetargu.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl