Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zatrzymaj banner przewijany

Sprzedaż łodzi motorowej

Ogłoszenie

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Jeziorach Wielkich ogłasza przetarg pisemny nieograniczony pn. „Sprzedaż łodzi motorowej GLASTRON”

 

 1. Łódź motorowa
 2. Marka pojazdu – GLASTRON
 3. Typ – z silnikiem stacjonarnym
 4. Oznaczenie – VW 1200 z turbiną (napęd)
 5. Nr rejestracyjny – I-2-30
 6. Przetarg odbędzie się w dniu 14.10.2014 r. o godz. 12:00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Jeziorach Wielkich.
 7. Wadium w kwocie 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić do dnia 13.10.2014 r. na konto Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Jeziorach Wielkich prowadzone w Banku Spółdzielczym w Strzelnie, numer konta: 17 8159 0003 2002 0012 1912 0001.
 8. Dowód wpłaty należy okazać w dniu przetargu.
 9. Przetarg przeprowadzony zostanie zgodnie z „Regulaminem przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż łodzi motorowej GLASTRON” (załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2014 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Jeziorach Wielkich z dnia 26.09.2014 r.), który jest do pobrania na stronie internetowej Gminy Jeziora Wielkie: http://bip.jeziorawielkie.pl
 10.  Szczegółowe informacje o przedmiocie i warunkach przetargu można uzyskać w Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Jeziorach Wielkich, Jeziora Wielkie 98,  tel. 52 3187282
 11. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach należy złożyć w Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w  Jeziorach Wielkich do dnia 13.10.2014 r. z dopiskiem „Oferta na zakup łodzi motorowej GLASTRON” - NIE OTWIERAĆ!
 12. Łódź motorową kupi osoba fizyczna lub prawna która zaoferuje najwyższą cenę.
 13. Cena wywoławcza wynosi 7000,00zł netto(brutto) (słownie: siedem tysięcy złotych).
 14. Po rozstrzygnięciu przetargu zostanie ustalony termin zawarcia umowy.
 15. W uzasadnionych wypadkach Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Jeziorach Wielkich może przetarg odwołać.
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 września 2014 14:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Aleksander Mielcarek
Ilość wyświetleń: 809
29 września 2014 14:49 Aleksander Mielcarek - Dodanie załącznika [zdjecie_4.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 września 2014 14:48 Aleksander Mielcarek - Dodanie załącznika [zdjecie_3.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 września 2014 14:48 Aleksander Mielcarek - Dodanie załącznika [zdjecie_2.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl