Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zatrzymaj banner przewijany

Działalność gospodarcza zobacz archiwum »

Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów w krajowym transporcie drogowym osób

Nr karty: 48


WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym z określeniem oznaczenia przedsiębiorcy, jego siedziby, linii komunikacyjnej, wnioskowanego okresu ważności zezwolenia oraz ilości wypisów z zezwolenia podpisany przez upoważnioną osobę (osoby będące członkami organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową (zgodnie z zasadą reprezentacji określonej w KRS) lub osoby prowadzące działalność gospodarczą).

 

Załączniki:

 • kserokopia licencji na transport drogowy osób;
 • proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy;
 • schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną liną komunikacyjną i przystankami;
 • potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi;
 • zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach;
 • cennik;
 • wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy (wyłącznie autobusy);
 • dowód wpłaty za wydanie zezwolenia na przewozy regularne w krajowym transporcie drogowym osób.

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Gminy. Jeziora Wielkie 36

Numer pok. 9

Informacje dot. uzyskania orzeczenia można uzyskać pod numerem Tel. 523187221  wew. 28

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadkach sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie zezwolenia na regularne przewozy osób w krajowym transporcie drogowym (załącznikiem do zezwolenia jest obowiązujący rozkład jazdy).

 

OPŁATY

Za wydanie zezwolenia:

 

Okres ważności zezwolenia

Opłata

do 1 roku

100

do 2 lat

150

do 3 lat

200

do 4 lat

250

do 5 lat

300

 

Za wydanie wypisu z zezwolenia dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o udzielenie zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia.

Koszty czynności związane z analizą ponosi wnioskodawca.

Wpłaty dokonać należy na konto Urzędu Gminy  w Jeziorach Wielkich  nr rachunku  Nr 67 8159 0003 2002 0013 0488 0002 lub w kasie.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem Wójta Gminy  Jeziora Wielkie.

Wniesienie odwołania nie podlega opłacie.

 

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 125 poz. 874 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2007 r. Nr 235, poz. 1726),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń (Dz.U. z 2004 r. Nr 144, poz. 1519),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie stawek opłat uiszczanych przez przewoźników drogowych za czynności związane z opracowaniem analizy sytuacji rynkowej w zakresie krajowego przewozu osób (Dz.U. z 2003 r. Nr 232, poz. 2331).

 

DODATKOWE INFORMACJE

Brak

 

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

28-03-2013

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 kwietnia 2013 10:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Patrycja Jamroży
Ilość wyświetleń: 571
20 czerwca 2013 14:34 Patrycja Jamroży - Zmiana danych dokumentu.
20 czerwca 2013 11:31 Patrycja Jamroży - Zmiana danych dokumentu.
24 kwietnia 2013 10:25 Patrycja Jamroży - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl