Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zatrzymaj banner przewijany

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność gminy - Przyjezierze

Wójt Gminy Jeziora Wielkie

 

Na podstawie  art. 38 , art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2018, poz. 121 z późn. zm.) oraz § 3, § 4 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na  zbycie nieruchomości  (jt. Dz.U z 2014r.,  poz. 1490)

 

o g ł a s z a

  przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność gminy

 

Miejscowość

Nr działki i KW

Powierzchnia

Opis nieruchomości

Okres dzierżawy

Cena wywoławcza czynszu

 

Przyjezierze

 

Część działki Nr 348 (13 i 14)

BY1M/00022870/7

      

    164 m2

Działka niezabudowana,  przeznaczona pod działalność handlowo- usługową. Bez możliwości trwałej zabudowy.

Umowa dzierżawy na okres  od 28.03.2018r. do 30.09.2018r.

 5740,-  zł +VAT 23%

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu  19 marca 2018r. o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy w Jeziorach Wielkich pok. Nr 12

            W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wysokości 10% ceny czynszu dzierżawnego.

            Wadium należy wpłacić najpóźniej do 15 marca 2018r. na konto Gminy Jeziora Wielkie Nr 83  8159 0003 2002 0013 0488 0005  Bank Spółdzielczy Strzelno.

            Wadium wpłacone przez osobę , która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawy nieruchomości. Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

            Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu.

Uwaga: Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1221 z poźn. zm.) do czynszu ustalonego w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. 

            Informacji dotyczącej  nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy można uzyskać w Urzędzie Gminy w Jeziorach Wielkich tel. 052 3187 220  wew. 28 lub Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Jeziorach Wielkich pod  tel. 052 3187282.

 

Jeziora Wielkie, dnia  14.02.2018r.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 lutego 2018 14:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Aleksander Mielcarek
Ilość wyświetleń: 168
14 lutego 2018 14:13 Aleksander Mielcarek - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl