Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zatrzymaj banner przewijany

Przetargi zobacz archiwum »

Przetarg rozstrzygniety na dostawę sprzętu szkolnego – sportowego do Publicznej Szkoły Podstawowej w Jeziorach Wielkich

tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
zamawiający: Publiczna Szkoła Podstawowa w Jeziorach Wielkich
zamówienie na: Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu szkolnego – sportowego do Publicznej Szkoły Podstawowej w Jeziorach Wielkich
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 EURO
termin składania ofert: 28 listopada 2006
wynik postępowania: 1) Dane o ofertach: a) liczba złożonych ofert: 1 b) liczba ofert odrzuconych i ofert nie rozpatrzonych z powodu wykluczenia oferenta 0 2) Cena brutto oferty: 37.524zł 3) Wybrano ofertę : PH "PAAK" Sp. j. ul. Kościuszki 27, 85-079 Bydgoszcz 

 

Nr PSP 341-2/06

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

 

Publiczna Szkoła Podstawowa  w Jeziorach Wielkich, 88-324 Jeziora Wielkie                                 

tel.(052)  3187226,

faks (052)3187440

e-mail: gzo3@tlen.pl

 

NIP 557-16-29- 840

 

Ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu szkolnego – sportowego   do

Publicznej Szkoły Podstawowej w Jeziorach Wielkich  

 

 Miejsce realizacji: Publiczna Szkoła Podstawowa w Jeziorach Wielkich  gmina Jeziora Wielkie

 

 Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

 

  Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

  cena  - 100 %

 

    Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Krzysztof Laskowski.

    tel. 3187226 , w godz.  8,00 – 14,00

 

Ofertę   należy  złożyć  w SEKRETARIACIE Publicznej Szkoły Podstawowej  w Jeziorach Wielkich do dnia 05.12.2006r. do godz. 9.00

 

  Koperta powinna być oznaczona:

  ,,Oferta na przetarg   nieograniczony   na dostawę sprzętu szkolnego -  sportowego  do Publicznej  Szkoły  Podstawowej w Jeziorach Wielkich”  

 

 

  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego :  w dniu 05.12.2006r.  o godz. 9.15    

 

  Termin realizacji zamówienia:

 

do dnia 20 grudnia  2006 r.

 

 

 W  przetargu  mogą  wziąć  udział  Wykonawcy  nie wykluczeni  na podstawie art.24 ust.1 i 2,  spełniający wymogi zawarte w art.22 ust.1   ustawy  Prawo zamówień  publicznych  oraz spełniający wymogi określone w specyfikacji  istotnych warunków zamówienia.

 

 Jeziora Wielkie, dn. 28.11.2006 r.

Data wytworzenia dokumentu: 6 grudnia 2006
Dokument wytworzony przez: Referat Rolnictwa Ochrony Środowiska Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Mirosław Ossowski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 kwietnia 2011 09:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Aleksander Mielcarek
Ilość wyświetleń: 2180
04 kwietnia 2011 09:24 Aleksander Mielcarek - Dodanie załącznika [umowa_meble1.doc] do dokumentu.
04 kwietnia 2011 09:23 Aleksander Mielcarek - Dodanie załącznika [zestawienie_mebli_jw_nr_3.xls] do dokumentu.
04 kwietnia 2011 09:23 Aleksander Mielcarek - Dodanie załącznika [specyfikacja_meble.doc] do dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl