Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zatrzymaj banner przewijany

Zarządzenia Wójta zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Zarządzenie 19/2018

Zarządzenia Wójta

ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jeziora Wielkie za 2017r.

czytaj więcej o Zarządzenie 19/2018 »

Zarządzenie 18/2018

Zarządzenia Wójta

ZARZĄDZENIE NR 18/2018 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie Nr 1/2018 na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania...

czytaj więcej o Zarządzenie 18/2018 »

Zarządzenie 17/2018

Zarządzenia Wójta

ZARZĄDZENIE NR 17/2018 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kożuszkowo gmina Jeziora Wielkie....

czytaj więcej o Zarządzenie 17/2018 »

Zarządzenie 16/2018

Zarządzenia Wójta

ZARZĄDZENIE NR 16/2018 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy.

czytaj więcej o Zarządzenie 16/2018 »

Zarządzenie 15/2018

Zarządzenia Wójta

ZARZĄDZENIE NR 15/2018 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze , w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Jeziora Wielkie i kierownicze stanowisko...

czytaj więcej o Zarządzenie 15/2018 »

Zarządzenie 14/2018

Zarządzenia Wójta

ZARZĄDZENIE NR 14/2018 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Jeziora Wielkie, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w formie...

czytaj więcej o Zarządzenie 14/2018 »

Zarządzenie 13/2018

Zarządzenia Wójta

ZARZĄDZENIE NR 13/2018 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawowych zasad rachunkowości placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Jeziora Wielkie

czytaj więcej o Zarządzenie 13/2018 »

Zarządzenie 12/2018

Zarządzenia Wójta

ZARZĄDZENIE NR 12/2018 RADY GMINY JEZIORA WIELKIE z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawowych zasad prowadzenia rachunkowości oraz przechowywanie, archiwizowanie i ochrona danych dokumentów księgowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej...

czytaj więcej o Zarządzenie 12/2018 »

Zarządzenie 11/2018

Zarządzenia Wójta

ZARZĄDZENIE NR 11/2018 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawowych zasad prowadzenia rachunkowości oraz przechowywanie, archiwizowanie i ochrona danych dokumentów księgowych

czytaj więcej o Zarządzenie 11/2018 »

Zarządzenie 10/2018

Zarządzenia Wójta

ZARZĄDZENIE NR 10/2018 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu budowy hali sportowej w Jeziorach Wielkich

czytaj więcej o Zarządzenie 10/2018 »

Realizacja: IDcom.pl