Zarządzenia Wójta

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie 50/2018

ZARZĄDZENIE NR 50/2018 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu na 2018r.

Zarządzenie 49/2018

ZARZĄDZENIE NR 49/2018 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE z dnia 14 września 2018 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Jeziora Wielkie, położonej w obrębie Włostowo, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie 48/2018

ZARZĄDZENIE NR 48/2018 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE z dnia 13 września 2018 r. w sprawie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu programu współpracy gminy Jeziora Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o Działalności pożytku publicznego i o wolontariacie...

Zarządzenie 47/2018

ZARZĄDZENIE NR 47/2018 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE z dnia 11 września 2018 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Jeziora Wielkie, położonej w obrębie Włostowo, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego

Zarządzenie 46/2018

ZARZĄDZENIE NR 46/2018 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu na 2018r.

Zarządzenie 45/2018

ZARZĄDZENIE NR 45/2018 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu d/s obsługi organizacyjno - technicznej przygotowania wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów...

Zarządzenie 44/2018

ZARZĄDZENIE NR 44/2018 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Jeziora Wielkie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych, plakatów komitetów wyborczych w związku z zarządzonymi wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików...

Zarządzenie 43/2018

ZARZĄDZENIE NR 43/2018 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jeziora Wielkie, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018...

Zarządzenie 42/2018

ZARZĄDZENIE NR 42/2018 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu na 2018r.

Zarządzenie 41/2018

ZARZĄDZENIE NR 41/2018 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy w Jeziorach Wielkich

Zatrzymaj banner przewijany