Zarządzenia Wójta

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie 9/2018

ZARZĄDZENIE NR 9/2018 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenie inwentaryzacji majątku w formie spisu z natury w sołectwie Proszyska.

Zarządzenie 8/2018

ZARZĄDZENIE NR 8/2018 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Gaj (Przyjezierze), stanowiącej własność Gminy Jeziora Wielkie, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w formie przetargu.

Zarządzenie 7/2018

ZARZĄDZENIE NR 7/2018 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz gruntów rolnych mienia komunalnego gminy Jeziora Wielkie

Zarządzenie 6/2018

ZARZĄDZENIE NR 6/2018 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu uchwały Rady Gminy w Jeziorach Wielkich w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Jeziora Wielkie w 2018 r.

Zarządzenie 5/2018

ZARZĄDZENIE NR 5/2018 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu na 2018r.

Zarządzenie 4/2018

ZARZĄDZENIE NR 4/2018 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa Sołectwa Proszyska.

Zarządzenie 3/2018

ZARZĄDZENIE NR 3/2018 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Gaj (Przyjezierze), stanowiącej własność Gminy Jeziora Wielkie, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

Zarządzenie 2/2018

ZARZĄDZENIE NR 2/2018 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Gaj (Przyjezierze), stanowiącej własność Gminy Jeziora Wielkie, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego

Zarządzenie 1/2018

ZARZĄDZENIE NR 1/2018 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Wójcin, stanowiącej własność Gminy Jeziora Wielkie, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

Zarządzenie 57/2017

ZARZĄDZENIE NR 57/2017 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu na 2017r.

Zatrzymaj banner przewijany