Zarządzenia Wójta

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie 25/2018, 25A/2018

ZARZĄDZENIE NR 25/2018 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydatów na stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Woźnieckiego w Jeziorach Wielkich, dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wójcinie ZARZĄDZENIE NR 25A/2018 WÓJTA...

Zarządzenie 24/2018

ZARZĄDZENIE NR 24/2018 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych , stanowiących własność Gminy Jeziora Wielkie , przeznaczonych do oddania w dzierżawę w formie bezprzetargowej

Zarządzenie 23/2018

ZARZĄDZENIE NR 23/2018 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu na 2018r.

Zarządzenie 22/2018

ZARZĄDZENIE NR 22/2018 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na Budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wójcin.

Zarządzenie 21/2018

ZARZĄDZENIE NR 21/2018 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wzorów dokumentów obowiązująych przy udzielaniu dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w roku 2018 i ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Jeziora Wielkie w ramach programu EKOPIEC...

Zarządzenie 20/2018

ZARZĄDZENIE NR 20/2018 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu na 2018r.

Zarządzenie 19/2018

ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jeziora Wielkie za 2017r.

Zarządzenie 18/2018

ZARZĄDZENIE NR 18/2018 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie Nr 1/2018 na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018r. oraz w konkursie Nr 2/2018 Pozyskiwanie, dystrybucja produktów...

Zarządzenie 17/2018

ZARZĄDZENIE NR 17/2018 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kożuszkowo gmina Jeziora Wielkie.

Zarządzenie 16/2018

ZARZĄDZENIE NR 16/2018 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy.

Zatrzymaj banner przewijany