Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zatrzymaj banner przewijany

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz budownictwo zobacz archiwum »

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Nr karty: 59

Zgodnie z art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 715), organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu przestrzennym, jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby, jeżeli przyjmuje ona wszystkie warunki zawarte w tej decyzji. Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane jej przeniesienie.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

  • oryginał przenoszonej decyzji o warunkach zabudowy
  • zgoda właściciela decyzji o warunkach zabudowy na jej przeniesienie.

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Gminy Jeziora Wielkie

Numer pokoju 9

Informacje dot. uzyskania orzeczenia można uzyskać pod numerem Tel.  52/3187220  wew  40

 

TERMIN i SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Sprawę załatwia się zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14-06-1960 r.- Kodeksu Postępowania Administracyjnego( tekst jednolity Dz. U. nr 98, poz. 1071 z 2000 r.).

 

OPŁATY

Wniosek podlega opłacie skarbowej: w wysokości 56 zł

Opłatę należy uiszczać na konto Urzędu Gminy   Jeziora Wielkie Nr  67 8159 0003 2002 0013 0488 0002

lub w kasie Urzędu.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w   Bydgoszczy , ul. Jagiellonska  3, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy   Jeziora Wielkie

 

PODSTAWA PRAWNA

  • art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717).

 

DODATKOWE INFORMACJE

Brak.

 

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

28.02.2013.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 kwietnia 2013 12:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Patrycja Jamroży
Ilość wyświetleń: 575
20 czerwca 2013 14:39 Patrycja Jamroży - Zmiana danych dokumentu.
20 czerwca 2013 12:33 Patrycja Jamroży - Zmiana danych dokumentu.
24 kwietnia 2013 12:46 Patrycja Jamroży - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl