Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zatrzymaj banner przewijany

Gospodarka komunalna zobacz archiwum »

Wniosek o zajęcie pasa drogowego

Nr karty: 69


WYMAGANE DOKUMENTY

  • wniosek wraz z załącznikiem w postaci potwierdzeń uiszczonych opłat skarbowych.

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Gminny Zakład Utrzymania Dróg Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Jeziora Wielkie 60, 88-324 Jeziora Wielkie

Numer pokoju - 1

Informacje dot. uzyskania orzeczenia można uzyskać pod numerem  Tel. 52/3187220

 

TERMIN i SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Rozpatrzenie wniosku, wydanie decyzji lub jego odmowa, następuje w terminie do 30 dni, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

 

OPŁATY

Należy uiścić opłatę skarbową w następującej wysokości:

  • za wydanie decyzji opiniującej lokalizację urządzenia obcego w pasie drogowym- 82 zł,
  • za załączone do wniosku pełnomocnictwo- 17 zł.

Opłatę należy uiszczać na konto  Gminnego Zakładu Utrzymania Dróg Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Nr  93 8159 0003 2002 0013 0781  0001

 

Zwolnione są z opłat:

  • decyzje zezwalające na zajęcie pasa drogowego,
  • wszelkie czynności w sprawach budownictwa mieszkaniowego (nie dotyczy pełnomocnictwa),
  • zgody i zezwolenia załatwiane na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami (drogi wewnętrzne).

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Dotyczy wyłącznie opinii i zezwoleń w drogach publicznych.

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w  Bydgoszczy za pośrednictwem Wójta Gminy  w Jeziorach Wielkich w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

 

PODSTAWA PRAWNA

  • art. 39 ust.3, art. 40 ust.1 i 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. nr 19, poz. 115 z 2007r. z późniejszymi zmianami)
  • art. 104 kodeksu postępowania administracyjnego,
  • art. 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. nr 261 poz. 2603 z 2004 r. z późniejszymi zmianami).

 

DODATKOWE INFORMACJE

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

 

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2013.02.28.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 czerwca 2013 15:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Patrycja Jamroży
Ilość wyświetleń: 622
13 kwietnia 2016 10:16 Marcin Szczutkowski - Dodanie załącznika [wniosek_o_umieszczenie_urzadzen_obcych_w_pasie_drogowym.odt] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 kwietnia 2016 10:15 Marcin Szczutkowski - Dodanie załącznika [wniosek_na_zajecie_pasa_drogi_gminnej.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 kwietnia 2016 10:14 Marcin Szczutkowski - Usunięcie załącznika [wniosek_na_zajecie_pasa_drogi_gminnej.doc] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl