Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zatrzymaj banner przewijany

Rejestracja stanu cywilnego zobacz archiwum »

Sprostowanie aktu stanu cywilnego

 

Nr karty: 20


WYMAGANE DOKUMENTY

  • wniosek o sprostowanie treści aktu stanu cywilnego
  • dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy (do wglądu)
  • zagraniczny dokument stanu cywilnego wraz z urzędowym tłumaczeniem dokumentu na język polski, archiwalny akt stanu cywilnego w postaci uwierzytelnionego odpisu, wpisu lub reprodukcji – jeżeli stanowią one podstawę sprostowania

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Stanu Cywilnego w Jeziorach Wielkich, pokój nr 10, tel. 0523187220 wew. 21

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 Załatwienie sprawy następuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Akt stanu cywilnego zawierający oczywisty błąd pisarski podlega sprostowaniu w urzędzie stanu cywilnego.

Akt stanu cywilnego nie zawierający wszystkich danych, które powinny być w nim zamieszczone, podlega uzupełnieniu.

OPŁATY

39 zł. za wydanie odpisu zupełnego

Opłata skarbowa płatna w kasie Urzędu Gminy w Jeziorach Wielkich lub na rachunek bankowy: BS Strzelno o/Jeziora Wielkie  67 8159 0003 2002 0013 0488 0002

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji odmownej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Urzędu Stanu Cywilnego.

 

PODSTAWA PRAWNA

  • Art. 35 ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 1741 z późn. zm).
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2015 r., poz. 194).
  • Rozporządzenie  Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego (Dz.U. z 2015 r., poz. 204).
  • Rozporządzenie  Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2015 r., poz. 225).
  • Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz 783 z późn. zm.).
  • Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.)

 

DODATKOWE INFORMACJE

Wniosek składa się do kierownika urzędu stanu cywilnego zgodnie z miejsce sporządzenia aktu, który podlega sprostowaniu. Sprostowania aktu stanu cywilnego dokonuje się na wniosek osoby, której akt dotyczy lub jej przedstawiciela ustawowego, na wniosek osby mającej w tym interes prawny lub prokuratora.

 

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

30-09-2015

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 kwietnia 2013 13:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Patrycja Jamroży
Ilość wyświetleń: 613
05 listopada 2015 11:02 Marcin Szczutkowski - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 czerwca 2013 14:01 Patrycja Jamroży - Zmiana danych dokumentu.
20 czerwca 2013 12:46 Patrycja Jamroży - Zmiana danych dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl