Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zatrzymaj banner przewijany

Przebudowa linii energetycznej - Golejewo

O g ł o s z e n i e

 

    Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. Z  2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz na podstawie art.53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U.  z   2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.)

 

z a w i a d a m i a m

 

że na wniosek ELTEL  Networks Toruń  S.A. z siedzibą w Toruniu    zostało wszczęte postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na przebudowie linii niskiego napięcia zasilania ze stacji Golejewo 1 na działkach nr 17, 24/1, 28, 45, 46, 47/1, 47/2, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64/1,64/2, 65 i 98 w miejscowości Golejewo,   gmina Jeziora Wielkie

    Na podstawie art. 10 KPA informuję, ze w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia strony mogą uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące wnioskowanej inwestycji w Urzędzie Gminy Jeziora Wielkie, pokój nr 9, tel. 052 3187220 w. 40.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 maja 2014 13:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Aleksander Mielcarek
Ilość wyświetleń: 501
06 maja 2014 13:08 Aleksander Mielcarek - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 maja 2014 13:08 Aleksander Mielcarek - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 maja 2014 13:08 Aleksander Mielcarek - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl