Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zatrzymaj banner przewijany

Sprzedaż samochodu specjalnego marki STAR 266 z pługiem do odśnieżania

PROTOKÓŁ

 

z przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu specjalnego STAR 266 spisany w dniu 21 września 2016 r.

 

 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż samochodu specjalnego STAR 266 rok produkcji: 1981, nr rejestracyjny: CMG 98EN.
 2. Ilość złożonych ofert: 2 szt.
 3. Do dnia 21 września 2016 r. do godziny 11:00 oferty złożyli:
  A. DJ. MET. Józef Olak ul. Krzywa 34, 37-450 Stalowa Wola
  B. Gospodarstwo Rolne Spółka z o.o. Wójcin 152, 88-324 Jeziora Wielkie
 4. Komisja po otwarciu wyżej wymienionych ofert dokonała sprawdzenia ich ważności:

a)      oferty ważne 1 szt.

b)      oferty odrzucone 1 szt.

c)      powód odrzucenia oferty A – oferent nie wpłacił wadium, zaoferowana cena jest poniżej ceny wywoławczej.

4. Ceny złożonych ofert:
A. 6.677,00 zł netto
B. 11.800,00 zł netto

5. Wybór najkorzystniejszej oferty: wybrano ofertę złożoną przez Gospodarstwo Rolne Spółka z o.o. Wójcin 152, 88-324 Jeziora Wielkie oferowana kwota nabycia: 11.800 zł netto (słownie: jedenaście tysięcy osiemset złotych netto), która jest najwyższa i stanowi podstawę do zawarcia umowy.

Na tym protokół zakończono.

Zatwierdził
Wójt Gminy
Zbysław Woźniakowski

 

 

Jeziora Wielkie, dnia 5.09.2016 r.

 

Wójt Gminy Jeziora Wielkie ogłasza

przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż:

samochodu specjalnego marki STAR 266 z pługiem do odśnieżania

 

 1. Samochód pożarniczy
 2. Marka pojazdu – STAR 266
 3. Rok produkcji – 1981
 4. Data pierwszej rejestracji – 9.06.1992 r.
 5. Przetarg odbędzie się w dniu 21 września 2016 r. o godz. 11:15 w siedzibie Urzędu Gminy w Jeziorach Wielkich w pokoju numer 9.
 6. Wadium w kwocie 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić do dnia 21 września 2016 r.. na konto Urzędu Gminy Jeziora Wielkie prowadzone w Banku Spółdzielczym w Strzelnie, numer konta:. 83 8159 0003 2002 0013 0488 0005.
 7. Dowód wpłaty należy okazać w dniu przetargu.
 8. Przetarg przeprowadzony zostanie zgodnie z Zarządzeniem Nr 42/2016 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 2 września 2016 r. i regulaminem stanowiącym załącznik do w/w zarządzenia, który jest do pobrania na stronie internetowej Gminy Jeziora Wielkie: http://bip.jeziorawielkie.pl
 9. Szczegółowe informacje o przedmiocie i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Jeziora Wielkie, Pan Mirosław Ossowski lub Pani Maria Żuchowska,  tel. 52 3187220.
 10. 10.  Pisemne oferty w zamkniętych kopertach należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Jeziora Wielkie do dnia 21 września 2016 r. do godz. 11:00 z dopiskiem Oferta na zakup samochodu specjalnego marki STAR 266 wraz z pługiem”. Nie otwierać!
 11. Samochód kupi osoba fizyczna lub prawna która zaoferuje najwyższą cenę.
 12. Cena wywoławcza wynosi 11.588,80 zł netto (słownie: jedenaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem złotych netto i 80/100)
 13. Po rozstrzygnięciu przetargu zostanie ustalony termin zawarcia umowy.
 14. W uzasadnionych wypadkach Wójt Gminy Jeziora Wielkie może przetarg odwołać.
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 września 2016 09:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Aleksander Mielcarek
Ilość wyświetleń: 504
22 września 2016 10:14 Aleksander Mielcarek - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 września 2016 10:13 Aleksander Mielcarek - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 września 2016 09:47 Aleksander Mielcarek - Dodanie załącznika [formularz_ofertowy_star.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl