Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zatrzymaj banner przewijany

Berlinek, Gaj - Lasy

WÓJT GMINY JEZIORA WIELKIE

podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni

RGK. 6840. 5.2018                                                                             wykaz

 

nieruchomości, będących przedmiotem zmiany w drodze bezprzetargowej  Gmina Jeziora Wielkie  - Skarb Państwa Lasy Państwowe  Nadleśnictwo Miradz

Położenie

Nr działki

Pow. w ha

Ozn. KW

Przeznaczenie nieruchomości

Opis nieruchomości

Wartość w złotych

Berlinek

własność Gminy Jeziora Wielkie

8

2,10 ha

BY1M/00006362/5

Nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego . Faktycznie wykorzystywana jest na cele leśne oraz rolnicze. W ewidencji gruntów zapisana jest jako:

Ls VI- lasy 1,00 ha, grunty orne R V- 0,79 ha, nieużytki- 0,31 ha.

Nieruchomość gruntowa stanowiąca w swym składzie: las, grunty orne oraz nieużytki, zlokalizowana jest w miejscowości Berlinek, gm. Jeziora Wielkie. Działka stanowi własność Gminy Jeziora Wielkie.

 

77 000 zł

Gaj

Własność Skarb Państwa Lasy  Państwowe nadleśnictwo Miradz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowa Wieś

 

3192/25

 

 

 

 

 

 

3210/6

 

 

 

 

 

 

3209/9

 

 

 

 

 

 

3230/7

 

 

 

 

 

 

3227/5

 

 

 

 

 

 

3202/6

0,2301

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0025

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 0,1102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0,0680

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0048

BY1M/00024464/2

 

 

 

 

 

BY1M/00024464/2

 

 

 

 

 

BY1M/00024464/2

 

 

 

 

 

BY1M/00024464/2

 

 

 

 

 

BY1M/00024464/2

 

 

 

 

 

BY1M/00024467/3

Nieruchomość gruntowa,  zlokalizowana jest w miejscowości Przyjezierze, obręb Gaj, powstała w wyniku podziału działki nr 3192/18, Działka ta przeznaczona jest na drogę. Brak miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego.

 

Nieruchomość gruntowa, zlokalizowana jest w miejscowości Przyjezierze, obręb Gaj, powstała w wyniku podziału działki nr 3210/5. Działka ta przeznaczona jest na drogę. Brak Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego

 

Nieruchomość gruntowa, powstała w wyniku podziału dz. nr 3209/8, zlokalizowana jest w miejscowości Przyjezierze, obręb Gaj.  Działka przeznaczona jest na drogę. Brak Planu Miejscowego Zagospodarowania przest.

 

 

Nieruchomość gruntowa, powstała w wyniku podziału dz. nr 3230/6, zlokalizowana jest w miejscowości Przyjezierze, obręb Gaj. Działka ta przeznaczona jest na drogę. Brak  Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego.

 

Nieruchomość gruntowa, powstała w wyniku podziału dz. nr 3227/2, zlokalizowana jest w miejscowości Przyjezierze, obręb Gaj. Działka ta przeznaczona jest na drogę. Brak Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego.

 

Nieruchomość gruntowa, zlokalizowana jest w miejscowości Nowa Wieś, obręb Nowa Wieś.  Działka przeznaczona jest na drogę. Brak Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego.

 

Nieruchomość gruntowa, stanowiąca drogę, stanowi własność Skarbu Państwa- Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Miradz.

 

 

 

Nieruchomość gruntowa, stanowiąca drogę  Działka stanowi własność Skarbu Państwa- Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Miradz.

 

 

 

Nieruchomość gruntowa, stanowiąca drogę. Działka stanowi własność Skarbu Państwa- Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Miradz.

 

 

 

Nieruchomość gruntowa, stanowiąca drogę. Działka stanowi własność Skarbu Państwa- Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Miradz.

 

 

 

Nieruchomość gruntowa, stanowiąca drogę. Działka stanowi własność Skarbu Państwa- Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Miradz.

 

 

 

Nieruchomość gruntowa, stanowiąca drogę. Działka stanowi własność Skarbu Państwa- Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Miradz.

37 800 zł

 

 

 

 

 

 

 

       420 zł

 

 

 

 

 

18 100 zł

 

 

 

 

 

 

11 500 zł

 

 

 

 

 

 

7 400 zł

 

 

 

 

 

 

 

800 zł

Razem :  Gmina

2,10 ha

 

 

 

77.000,- zł

Razem:       Lasy

0,4596 ha

 

 

 

76.020,- zł

 

 

 

 

Różnica :

980,-

 

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.jeziorawielkie.pl . Informacja o wywieszeniu tego wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości w prasie lokalnej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. 

Jeziora Wielkie, dnia 03 lipca 2018r.

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 lipca 2018 15:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Aleksander Mielcarek
Ilość wyświetleń: 74
03 lipca 2018 15:11 Aleksander Mielcarek - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 lipca 2018 15:10 Aleksander Mielcarek - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl