Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zatrzymaj banner przewijany

Rejestracja stanu cywilnego zobacz archiwum »

Wpisanie do ksiąg krajowych zdarzeń stanu cywilnego lub aktów sporządzonych za granicą

Nr karty: 22


WYMAGANE DOKUMENTY

  • Wniosek o transkrypcję (przeniesienie) zagranicznego aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu do rejestru stanu cywilnego.
  • Oryginał zagranicznego aktu stanu cywilnego wraz z jego urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez:.

a)       tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, tłumacza przysięgłego, uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

b)       konsula.

Jeżeli odpis zagranicznego aktu stanu cywilnego jest wydany na druku wielojęzycznym – tłumaczenie nie jest wymagane.

  • Dokument tożsamości (do wglądu)

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Stanu Cywilnego w Jeziorach Wielkich, pokój nr 10, tel. 0523187220 wew. 21

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Sprawa załatwiana jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku.

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Osobiście w Urzędzie Gminy Jeziora Wielkie.

 

OPŁATY

Opłata skarbowa za wpisanie do polskich ksiąg stanu  cywilnego zagranicznego aktu wynosi 50 zł.

Opłata skarbowa płatna w kasie Urzędu Gminy w Jeziorach Wielkich lub na rachunek bankowy: BS Strzelno o/Jeziora Wielkie 67 8159 0003 2002 0013 0488 0002

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem tutejszego urzędu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie transkrypcji.

 

PODSTAWA PRAWNA

  • Art. 73 Ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz. U. z 2004 r. nr 161, poz. 1688 – ze  zmianami), Ustawa z dnia 16 listopada  2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 ze zmianami).

 

DODATKOWE INFORMACJE

Wniosek składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego. Osoby przebywające poza granicami kraju mogą złożyć wniosek za pośrednictwem konsula. Wniosek może złożyć osoba, której dotyczy zdarzenie podlegające transkrypcji, lub inna osoba, która wykaże interes prawny w transkrypcji dokumentu potwierdzającego zgon. Dokonując transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, który dotyczy obywateli polskich posługujących się również aktami stanu cywilnego sporządzonymi w Rzeczypospolitej Polskiej, kierownik urzędu stanu cywilnego dostosowuje na wniosek osoby, której akt dotyczy, pisownię danych zawartych w zagranicznym dokumencie do reguł pisowni polskiej, jeżeli wniosek taki został złożony z wnioskiem o dokonanie transkrypcji.

 

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

30-09-2015


 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 kwietnia 2013 13:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Patrycja Jamroży
Ilość wyświetleń: 558
05 listopada 2015 11:03 Marcin Szczutkowski - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 lipca 2013 10:48 Patrycja Jamroży - Dodanie załącznika [wpis_do_ksiag_krajowych_aktu_urodzenia.docx] do dokumentu.
20 czerwca 2013 14:02 Patrycja Jamroży - Zmiana danych dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl