Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zatrzymaj banner przewijany

Rejestracja stanu cywilnego zobacz archiwum »

Zgłoszenie zgonu

 

Nr karty: 27


WYMAGANE DOKUMENTY

  • karta zgonu wystawiona przez zakład służby zdrowia,
  • dowód osobisty osoby zmarłej,
  • dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Stanu Cywilnego Jeziora Wielkie, pokój nr 10, tel. 0523187220 wew.21

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Akt zgonu sporządzany jest niezwłocznie.

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Brak.

 

OPŁATY

Czynność zwolniona z opłaty skarbowej.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Ustawa prawo o aktach stanu cywilnego nie przewiduje trybu odwoławczego.

 

PODSTAWA PRAWNA

  • Art. 92-95 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego  (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1741 ze zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2015 r., poz 194).
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego (Dz.U. z 2015 r., poz. 204).
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2015 r., poz. 225).
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wzoru karty zgonu (Dz.U. z 2015 r., poz. 231).

 

DODATKOWE INFORMACJE

Zgłoszenia zgonu dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce zgonu albo znalezienia zwłok w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty zgonu. Zgłoszenia zgonu dokonują: współmałżonek, wstępni, zstępni, krewni boczni do 4. stopnia pokrewieństwa oraz powinowaci w linii prostej do 1. stopnia.

 

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

30-09-2015

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 kwietnia 2013 13:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Patrycja Jamroży
Ilość wyświetleń: 666
05 listopada 2015 10:25 Marcin Szczutkowski - Usunięcie załącznika [wniosek_o_zarejestrowanie_zgonu__09052013.doc] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 listopada 2015 10:25 Marcin Szczutkowski - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 czerwca 2013 14:05 Patrycja Jamroży - Zmiana danych dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl