Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zatrzymaj banner przewijany

Rejestracja stanu cywilnego zobacz archiwum »

Zmiana imienia lub nazwisk

 

Nr karty: 28


WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska z uzasadnieniem.
 • Dokument uzasadniający zmianę nazwiska (imienia).
 • Dokument stwierdzający tożsamość (do wglądu).

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Stanu Cywilnego w Jeziorach Wielkich, pokój nr 10, tel. 0523187220 wew.21

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Załatwienie sprawy następuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Osobiście w Urzędzie Gminy Jeziora Wielkie.

 

OPŁATY

Decyzja zezwalająca na zmianę imienia lub nazwiska podlega opłacie skarbowej w wysokości 37 zł.

 

Opłata skarbowa płatna w kasie Urzędu Gminy w Jeziorach Wielkich lub na rachunek bankowy: BS Strzelno O/Jeziora Wielkie 67 8159 0003 2002 0013 0488 0002

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Urzędu Stanu Cywilnego.

 

PODSTAWA PRAWNA

 • Art. 4, art. 9, art. 12 ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1414 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1628 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.).

 

DODATKOWE INFORMACJE

 • Wniosek składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego, osoby zamieszkałe poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej mogą złożyć wniosek za pośrednictwem konsula.
 • Jeżeli wnioskodawca i jego małoletnie dzieci nie posiadają aktów Sanu cywilnego sporządzonych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wraz z wnioskiem o zmianę imienia lub nazwiska wnioskodawca składa wniosek o transkrypcję zagranicznych dokumentów stanu cywilnego.
 • Zmiana imienia lub nazwiska oraz rozciągnięcie zmiany nazwiska na małoletnie dziecko wymaga zgody drugiego z rodziców chyba, że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnej, jest pozbawiony władzy rodzicielskiej albo nie żyje.
 • Do zmiany imienia lub nazwiska oraz rozciągnięcia zmiany nazwiska na dziecko, które ukończyło 13 lat potrzebna jest także zgoda dziecka.
 • Rodzic/dziecko wyraża zgodę osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym, a w przypadku zamieszkiwania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem konsula.

 

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

30-09-2015Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 kwietnia 2013 13:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Patrycja Jamroży
Ilość wyświetleń: 587
05 listopada 2015 10:20 Marcin Szczutkowski - Dodanie załącznika [karta_uslug_nr_28_wniosek.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 listopada 2015 10:19 Marcin Szczutkowski - Usunięcie załącznika [wniosek_o_zmiane_nazwiska_nazwiska_rodowego_imienia.doc] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 listopada 2015 10:19 Marcin Szczutkowski - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl