Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zatrzymaj banner przewijany

Przetargi (2012) zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Dostawa oleju opałowego lekkiego do Urzędu Gminy Jeziora Wielkie i szkół w sezonie grzewczym 2012/2013.

Przetargi

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - patrz załączniki PDF OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Jeziora Wielkie: Dostawa oleju opałowego lekkiego do Urzędu Gminy Jeziora Wielkie i szkół w sezonie grzewczym 2012/2013 Numer ogłoszenia: 331264...

czytaj więcej o Dostawa oleju opałowego lekkiego do Urzędu Gminy Jeziora Wielkie i szkół w sezonie grzewczym 2012/2013. »

Budowa drogi gminnej w miejscowości GAJ odcinek od km 0+000 do km 0+191 długości 0,191 km

Przetargi

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - patrz załącznik PDF OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Jeziora Wielkie: Budowa drogi gminnej w miejscowości GAJ odcinek od km 0+000 do km 0+191 długości 0,191 km Numer ogłoszenia: 317962 - 2012; data...

czytaj więcej o Budowa drogi gminnej w miejscowości GAJ odcinek od km 0+000 do km 0+191 długości 0,191 km »

Przetarg nieograniczony na: Remont drogi gminnej w miejscowości Wola Kożuszkowa

Przetargi

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - patrz załączniki WYJAŚNIENIE treści SIWZ Nr 1 - patrz załączniki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Remont drogi gminnej w miejscowości Wola Kożuszkowa odcinek od km 0+000 do km 1+326 długość...

czytaj więcej o Przetarg nieograniczony na: Remont drogi gminnej w miejscowości Wola Kożuszkowa »

Opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jeziora Wielkie.

Przetargi

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - patrz załączniki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jeziora Wielkie. Numer ogłoszenia: 227292 - 2012;...

czytaj więcej o Opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jeziora Wielkie. »

Przewóz uczniów uczęszczających do szkół Gminy Jeziora Wielkie

Przetargi

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - patrz załączniki Modyfikacja SIWZ - patrz załącznik Zmiana ogłoszenia - patrz załącznik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Jeziora Wielkie: Przewóz uczniów uczęszczających do szkół...

czytaj więcej o Przewóz uczniów uczęszczających do szkół Gminy Jeziora Wielkie »

Remont w budynku Urzędu Gminy Jeziora Wielkie

Przetargi

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - patrz załącznik INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - patrz załącznik MODYFIKACJA NR 2 - treści SIWZ (patrz załączniki) Gmina Jeziora Wielkie, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku...

czytaj więcej o Remont w budynku Urzędu Gminy Jeziora Wielkie »

Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest

Przetargi

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - patrz załączniki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Jeziora Wielkie: Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Jeziora Wielkie Numer...

czytaj więcej o Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest »

Przeprowadzenie szkoleń ułatwiających dostęp do pracy osobom wykluczonym społecznie

Przetargi

ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty - patrz załączniki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Jeziora Wielkie: przeprowadzenie szkoleń ułatwiających dostęp do pracy osobom wykluczonym społecznie poprzez instrumenty aktywnej integracji w ramach projektu...

czytaj więcej o Przeprowadzenie szkoleń ułatwiających dostęp do pracy osobom wykluczonym społecznie »

Przetarg nieograniczony na remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych

Przetargi

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - patrz załączniki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Jeziora Wielkie: remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych grysem bazaltowym i emulsją asfaltową. Numer ogłoszenia: 131178 - 2012; data...

czytaj więcej o Przetarg nieograniczony na remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych »

Przetarg ustny nieograniczony na prowadzenie działalności rekreacyjno-rozrywkowej

Przetargi

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Jeziorach Wielkich Ogłasza Przetarg ustny nieograniczony na prowadzenie działalności rekreacyjno-rozrywkowej w postaci wesołego miasteczka w dniu 12.08.2012 podczas X Wielkiego Festynu Pomidorowego....

czytaj więcej o Przetarg ustny nieograniczony na prowadzenie działalności rekreacyjno-rozrywkowej »

Realizacja: IDcom.pl