Przetargi (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Gmina Jeziora Wielkie ogłasza II przetarg ofertowy na sprzedaż 63 sztuk drzew

INFORMACJA z otwarcia ofert Urząd Gminy Jeziora Wielkie przekazuje Oferentom informację z otwarcia ofert w przetargu na sprzedaż 63 sztuk drzew „na pniu” wraz z ich wycinką i uporządkowaniem terenu – rosnących na działce numer 69/3 w miejscowości Krzywe Kolano. Oferty w ww. przetargu złożyli: TUNDRA Marta Nagiel-Ciarcińska...

Gmina Jeziora Wielkie ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż 63 sztuk drzew

OGŁOSZENIE o unieważnieniu przetargu. Dot.: przetargu ofertowego na sprzedaż 63 sztuk drzew „na pniu” wraz z ich wycinką i uporządkowaniem terenu – rosnących na działce numer 69/3 w miejscowości Krzywe Kolano. W dniu 31 października 2013 r. Pan Paweł Pieszak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Przedsiębiorstwo...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - na dostawę oleju opałowego lekkiego do Urzędu Gminy Jeziora Wielkie i szkół w sezonie grzewczym 2013/2014..

Jeziora Wielkie, dnia 27 września 2013 r. RGK.271.18.2013 Zawiadomienie o wyniku postępowania. dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa oleju opałowego lekkiego do Urzędu Gminy Jeziora Wielkie i szkół w sezonie grzewczym 2013/2014 Postępowanie o udzielenie...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane: Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wójcin.

Jeziora Wielkie, dnia 18 września 2013 r. RGK.271.15.2013 Zawiadomienie o wyborze oferty. dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wójcin Postępowanie o udzielenie zamówienia nr RGK.271.15.2013 Działając...

Zamówienie na dożywianie dzieci w szkołach z terenu gminy Jeziora Wielkie w roku szkolnym 2013/2014.

ZAMAWIAJĄCY Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Jeziora Wielkie 36, 88-324 Jeziora Wielkie I. Zamawiający : 1. Pełna nazwa zamawiającego : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeziorach Wielkich 2. Adres : Jeziora Wielkie 36, 88-324 Jeziora Wielkie 3. e-mal: gops@ug.jeziorawielkie.pl 4. Numer telefonu : 523187 221 wew.13, Numer faksu : 523187 440 ...

Przetarg nieograniczony na: Przewóz uczniów uczęszczających do szkół Gminy Jeziora Wielkie, realizowany w oparciu o komunikacje regularną - na podstawie biletów miesięcznych w roku szkolnym 2013/2014

UWAGA w załącznikach dodano zawiadomienie o wyborze oferty. UWAGA w załącznikach dodano "Modyfikację treści SIWZ" OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NR 2 Numer ogłoszenia: 99213 - 2013; data zamieszczenia: 04.06.2013 Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 92621 - 2013 data 28.05.2013 r. SEKCJA...

Przetarg nieograniczony na: Przebudowę drogi gminnej JEZIORA WIELKIE - KRZYWE KOLANO

Jeziora Wielkie, dnia 15 maja 2013 r. RGK.271.4.2013 Zawiadomienie o wyborze oferty. dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowę drogi gminnej JEZIORA WIELKIE - KRZYWE KOLANO od km 0+000 do km 1+200, o długości 1,200 km - zgodnie z opisem technicznym...

Przetarg nieograniczony na remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych grysem bazaltowym i emulsją asfaltową.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY plik do pobrania w załącznikach Do wszystkich Wykonawców nr post.: GZGK.271.1.2013 Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr GZGK.271.1.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na: Przetarg nieograniczony na remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych grysem bazaltowym i emulsją...

Przetarg na prowadzenie działalności rekreacyjno-rozrywkowej w postaci wesołego miasteczka w dniu 11.08.2013 podczas XI Wielkiego Festynu Pomidorowego.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Jeziorach Wielkich Ogłasza Przetarg ustny nieograniczony na prowadzenie działalności rekreacyjno-rozrywkowej w postaci wesołego miasteczka w dniu 11.08.2013 podczas XI Wielkiego Festynu Pomidorowego. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest ustawienie minimum trzech urządzeń elektrycznych (w tym...

Przetarg na: ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY JEZIORA WIELKIE.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY plik do pobrania w formacie PDF - lista załączników Do wszystkich Wykonawców nr post.: RGK.271.2.2013 Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RGK.271.2.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI...

Zatrzymaj banner przewijany