Przetargi (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

Zawiadomienie o wyniku postepowania - plik do pobrania w załączniku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Jeziora Wielkie: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Numer ogłoszenia: 369598 - 2011; data zamieszczenia: 08.11.2011 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I:...

Przetarg na dostawę oleju opałowego lekkiego do Urzędu Gminy Jeziora Wielkie i szkół w sezonie grzewczym 2011/2012.

Zawiadomienie o wyborze oferty - patrz lista załączników OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Dostawa oleju opałowego lekkiego do Urzędu Gminy Jeziora Wielkie i szkół w sezonie grzewczym 2011/2012 Numer ogłoszenia: 271638 - 2011; data zamieszczenia: 02.09.2011 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia...

Przetarg na demontaż i utylizację wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Jeziora Wielkie.

Zawiadomienie o wyborze oferty - plik do pobrania w załącznikach. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Jeziora Wielkie Numer ogłoszenia: 242414 - 2011; data zamieszczenia: 12.08.2011 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Jeziora Wielkie, dnia 5 sierpnia 2011 r. RGK.271.5.2011 Zawiadomienie o wyborze oferty. dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przewóz uczniów uczęszczających do szkół Gminy Jeziora Wielkie, realizowany w oparciu o komunikacje regularną - na podstawie...

Przetarg na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 w Jeziorach Wielkich.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zawiadomienie o wyniku postępowania numer RGK.271.4.2011 - patrz załączniki do pobrania Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 w Jeziorach Wielkich. Numer ogłoszenia: 144850 - 2011; data zamieszczenia:...

WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - ORLIK 2012 W JEZIORACH WIELKICH

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczono ogłoszenie o wyborze oferty - patrz załączniki Zamieszczono wyjaśnienie treści SIWZ nr 2 wraz z załącznikiem "Jeziora_ Wielkie - PZT, boiska.pdf" - patrz załączniki Zamieszczono wyjaśnienie nr 1 SIWZ - patrz załączniki Zamieszczono MODYFIKACJĘ treści SIWZ nr 1 - dodano załącznik...

Przetarg rozstrzygniety na remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych grysem bazaltowym i emulsją asfaltową.

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony zamawiający: Gminny Zakład Utrzymania Dróg Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej , 88-324 Jeziora Wielkie zamówienie na: Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych grysem bazaltowym i emulsją asfaltową. nr sprawy: GZGK 271.1.2011 wartość: poniżej kwoty określonej...

Przetarg rozstrzygniety na przebudowę obiektów społeczno-kulturalnych i rekreacyjnych w Jeziorach Wielkich, Przyjezierzu na terenie gminy Jeziora Wielkie” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”. Kontynuacja prac.

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Jeziora Wielkie zamówienie na: Przebudowę obiektów społeczno-kulturalnych i rekreacyjnych w Jeziorach Wielkich, Przyjezierzu na terenie gminy Jeziora Wielkie” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, oś 3 „Jakość życia na obszarach...

Przetarg rozstrzygniety na dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni administrowanych przez Urząd Gminy Jeziora Wielkie w sezonie grzewczym 2010/2011

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Jeziora Wielkie zamówienie na: Dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni administrowanych przez Urząd Gminy Jeziora Wielkie w sezonie grzewczym 2010/2011 nr sprawy: RGK 341-19/10 wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 Pzp termin składania...

Przetarg rozstrzygniety na adaptację dokumentacji projektowej i przetargowej Moje boisko Orlik 2012 w Jeziorach Wielkich

tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Jeziora Wielkie zamówienie na: Adaptacja dokumentacji projektowej i przetargowej Moje boisko Orlik 2012 w Jeziorach Wielkich nr sprawy: RGK 341 - 18/10 wartość: poniżej 14000 euro termin składania ofert: 24 września 2010 11:00 wynik postępowania: Zawiadomienie...

Zatrzymaj banner przewijany