Przetargi (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zapytanie ofertowe - dożywianie dzieci w szkołach

ZAPYTANIE OFERTOWE I. Zamawiający : 1. Pełna nazwa zamawiającego : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeziorach Wielkich 2. Adres : Jeziora Wielkie 106/4, 88-324 Jeziora Wielkie 3. e-mal: gops@ug.jeziorawielkie.pl 4. Numer telefonu : 523187 221 wew.13, Numer faksu : 523187 440 II. Opis przedmiotu zamówienia : Przedmiotem zamówienia...

Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Jeziora Wielkie z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w roku 2019.

Zawiadomienie o wyborze oferty - załącznik w formacie PDF Jeziora Wielkie, dnia 19.11.2018 r. RGK.271.29.2018 INFORMACJA z otwarcia ofert Gmina Jeziora Wielkie, działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), przekazuje Wykonawcom informacje...

Dostawa oleju opałowego lekkiego do Urzędu Gminy Jeziora Wielkie i szkół w sezonie grzewczym 2018/2019

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - załącznik do pobrania w formacie PDF. Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RGK.271.25.2018 w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę oleju lekkiego do Urzędu Gminy Jeziora Wielkie i szkół w sezonie grzewczym 2018/2019. INFORMACJA z otwarcia ofert Gmina Jeziora Wielkie,...

Zapytanie ofertowe numer 3 na: Przebudowę i zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń na lokale socjalne w Siedlimowie

Jeziora Wielkie, dnia 13.09.2018 r. Gmina Jeziora Wielkie 88-324 Jeziora Wielkie 36 Tel./fax. 52 3187220 e-mail: przetargi@jeziorawielkie.pl Znak sprawy RGK 271.22.2.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Jeziora Wielkie zaprasza do złożenia oferty na: Przebudowę i zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń na lokale socjalne w Siedlimowie. Termin...

Zapytanie ofertowe numer 2 na: Przebudowę i zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń na lokale socjalne w Siedlimowie

Jeziora Wielkie, dnia 23.08.2018 r. Gmina Jeziora Wielkie 88-324 Jeziora Wielkie 36 Tel./fax. 52 3187220 e-mail: przetargi@jeziorawielkie.pl Znak sprawy RGK 271.22.1.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Jeziora Wielkie zaprasza do złożenia oferty na: Przebudowę i zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń na lokale socjalne w Siedlimowie. Termin...

Zapytanie ofertowe na: Przebudowę i zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń na lokale socjalne w Siedlimowie

Jeziora Wielkie, dnia 3.08.2018 r. Gmina Jeziora Wielkie 88-324 Jeziora Wielkie 36 Tel./fax. 52 3187220 e-mail: przetargi@jeziorawielkie.pl Znak sprawy RGK 271.22.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Jeziora Wielkie zaprasza do złożenia oferty na: Przebudowę i zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń na lokale socjalne w Siedlimowie. Termin realizacji...

Zapytanie ofertowe - dożywianie

ZAPYTANIE OFERTOWE I. Zamawiający : 1. Pełna nazwa zamawiającego : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeziorach Wielkich 2. Adres : Jeziora Wielkie 106/4, 88-324 Jeziora Wielkie 3. e-mal: gops@ug.jeziorawielkie.pl 4. Numer telefonu : 523187 221 wew.13, Numer faksu : 523187 440 II. Opis przedmiotu zamówienia : Przedmiotem zamówienia...

Przebudowa chodnika w miejscowości Rzeszynek o długości 606 m i szerokości 1,2 m

Zapytanie ofertowe RGK.271.6.2.2018 Zapytanie ofertowe prowadzone jest w formie rozeznania cenowego dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000,00 euro. I. Zamawiający: Gmina Jeziora Wielkie Adres do korespondencji: Jeziora Wielkie 36, 88-324 Jeziora Wielkie Tel. i faks 52 3187220, e-mail: przetargi@jeziorawielkie.pl Strona...

Zapytanie ofertowe RGK.271.9.2.2018 Remont drogi w miejscowości Wójcin o długości 100 m i szerokości 4,0 m.

Zapytanie ofertowe RGK.271.9.1.2018 Zapytanie ofertowe prowadzone jest w formie rozeznania cenowego dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000,00 euro. I. Zamawiający: Gmina Jeziora Wielkie Adres do korespondencji: Jeziora Wielkie 36, 88-324 Jeziora Wielkie Tel. i faks 52 3187220, e-mail: przetargi@jeziorawielkie.pl Strona...

Zapytanie ofertowe RGK.271.7.2.2018 Przebudowa chodnika w miejscowości Rzeszyn o długości 395 m i szerokości 1,0 m.

Zapytanie ofertowe RGK.271.7.2.2018 Zapytanie ofertowe prowadzone jest w formie rozeznania cenowego dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000,00 euro. I. Zamawiający: Gmina Jeziora Wielkie Adres do korespondencji: Jeziora Wielkie 36, 88-324 Jeziora Wielkie Tel. i faks 52 3187220, e-mail: przetargi@jeziorawielkie.pl Strona...

Zatrzymaj banner przewijany