Przetargi (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zapytanie ofertowe - dożywianie dzieci w szkołach z terenu gminy Jeziora Wielkie

ZAPYTANIE OFERTOWE I. Zamawiający : 1. Pełna nazwa zamawiającego : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeziorach Wielkich 2. Adres : Jeziora Wielkie 106/4, 88-324 Jeziora Wielkie 3. e-mal: gops@ug.jeziorawielkie.pl 4. Numer telefonu : 523187 221 wew.13, Numer faksu : 523187 440 II. Opis przedmiotu zamówienia : Przedmiotem zamówienia...

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Jeziora Wielkie

UWAGA: w załącznikach w formacie PDF zamieszczono zawiadomienie o wyborze oferty NFORMACJA z otwarcia ofert Gmina Jeziora Wielkie, działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), przekazuje Wykonawcom informacje z otwarcia ofert w postępowaniu...

Zapytanie ofertowe - Modernizacja świetlicy w Siedlimowie - kuchnia + łazienka

Znak sprawy RGK 271.21.2016 PROTOKÓŁ z wyboru najkorzystniejszej oferty Opis przedmiotu zamówienia: Modernizacja świetlicy w Siedlimowie. W dniu 28 października 2016 r. na stronie BIP Gminy Jeziora Wielkie w dziale przetargi pod adresem: http://jeziorawielkie.bipgmina.pl zamieszczono zapytanie ofertowe. W wyznaczonym terminie składania...

Przetarg na dostawę oleju opałowego lekkiego do Urzędu Gminy Jeziora Wielkie i szkół w sezonie grzewczym 2016/2017

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - PLIK DO POBRANIA W ZAŁĄCZNIKACH W FORMACIE PDF INFORMACJA z otwarcia ofert Gmina Jeziora Wielkie, działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), przekazuje Wykonawcom informacje z otwarcia ofert w postępowaniu...

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA WYKONANIE ROZGRANICZENIA DZIAŁEK – w obrębie BERLINEK Gm. Jeziora Wielkie

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA WYKONANIE ROZGRANICZENIA DZIAŁEK – w obrębie BERLINEK Gm. Jeziora Wielkie Wójt Gminy Jeziora Wielkie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granic pomiędzy nieruchomościami położonymi w obrębie Berlinek gm. Jeziora Wielkie. Zamawiający prowadzi niniejsze...

Przetarg ustny nieograniczony pn. Sprzedaż samochodu osobowego

Przetarg ustny nieograniczony pn. Sprzedaż samochodu osobowego Ogłoszenie Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Jeziorach Wielkich ogłasza przetarg ustny nieograniczony pn. „Sprzedaż samochodu osobowego” Samochód osobowy Marka pojazdu – PEUGEOT Oznaczenie – BOXER 2,5 TD Rok produkcji – 1994 Data...

Remont pomieszczeń w budynku gminnym w Jeziorach Wielkich

Znak sprawy RGK.271.16.2016 PROTOKÓŁ z wyboru najkorzystniejszej oferty zamówienia o wartości od 5000 € netto do 30000 € netto Opis przedmiotu zamówienia: Remont pomieszczeń w budynku gminnym w Jeziorach Wielkich Wartość zamówienia oszacowano w dniu 12.07.2016 r. na kwotę 55.937,44 zł netto, co stanowi...

Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Jeziorach Wielkich - I etap

Zawiadomienie o wyborze oferty - załącznik do pobrania w pliku PDF UWAGA zamieszczono wyjaśnienia treści SIWZ numer 1 i 2 w załącznikach PDF Modyfikacja SIWZ załącznik PDF Ogłoszenie nr 300231 - 2016 z dnia 2016-08-03 r. Jeziora Wielkie: Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Jeziorach Wielkich - I etap OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU...

II Zapytanie ofertowe Remont sali USC w Jeziorach Wielkich

Jeziora Wielkie, dnia 20.07.2016 r. Gmina Jeziora Wielkie 88-324 Jeziora Wielkie 36 Tel./fax. 52 3187220 e-mail: gmina@ug.jeziorawielkie.pl Znak sprawy RGK 271.12.2.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Jeziora Wielkie zaprasza do złożenia oferty na: Remont Sali USC w Jeziorach Wielkich. Termin realizacji zamówienia: od dnia 3 sierpnia 2016...

Przewóz uczniów uczęszczających do szkół Gminy Jeziora Wielkie, realizowany w oparciu o komunikacje regularną - na podstawie biletów miesięcznych w roku szkolnym 2016/2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Jeziora Wielkie: Przewóz uczniów uczęszczających do szkół Gminy Jeziora Wielkie, realizowany w oparciu o komunikacje regularną - na podstawie biletów miesięcznych w roku szkolnym 2016/2017 Numer ogłoszenia: 143947 - 2016; data zamieszczenia: 19.07.2016 Zamieszczanie ogłoszenia:...

Zatrzymaj banner przewijany