Przetargi (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

III Przetarg na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Jeziora Wielkie w roku 2018

Zawiadomienie o wyborze oferty - załącznik w formacie PDF Jeziora Wielkie, dnia 5.12.2017 r. RGK.271.16.2.2017 Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RGK.271.16.2.2017 w trybie przetargu nieograniczonego na: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych...

Przetarg na usługi ubezpieczeniowe

Zawiadomienie o wyborze oferty. Niniejszym informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30 000 euro na zadanie obejmujące ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Jeziora Wielkie w zakresie: Część I: ubezpieczenia...

II Przetarg na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Jeziora Wielkie w roku 2018

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu - załącznik w formacie PDF Informacja z otwarcia ofert - załącznik w formacie PDF Wyjaśnienie treści SIWZ numer 1 - załącznik w formacie PDF Modyfikacja SIWZ - załącznik w formacie PDF Ogłoszenie nr 617274-N-2017 z dnia 2017-11-16 r. Gmina Jeziora Wielkie: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów...

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej, budowlanej i elektrycznej.

PROTOKÓŁ z wyboru najkorzystniejszej oferty zamówienia o wartości od 5000 € netto do 30000 € netto Opis przedmiotu zamówienia: pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa oczyszczalni ścieków w Przyjezierzu w branży sanitarnej, budowlanej i elektrycznej. Wartość zamówienia...

Przetarg na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Jeziora Wielkie w roku 2018

Jeziora Wielkie, dnia 16.11.2017 r. RGK.271.16.2017 Do wszystkich uczestników postępowania przetargowego Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RGK.271.16.2017 w trybie przetargu nieograniczonego na: ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH...

Przetarg na przebudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Przyjezierze

Zawiadomienie o wyborze oferty - załącznik w formacie PDF Jeziora Wielkie, dnia 25.09.2017 r. RGK.271.10.1.2017 Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RGK.271.10.1.2017 w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Przyjezierze. INFORMACJA z otwarcia ofert ...

Przetarg na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kożuszkowo, gmina Jeziora Wielkie

RGK.271.8.1.2017 Do wszystkich uczestników postępowania przetargowego Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RGK.271.8.1.2017 w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowie drogi gminnej w miejscowości Kożuszkowo, gmina Jeziora Wielkie. ZAWIADOMIENIE Zamawiający działając na podstawie...

Zapytanie ofertowe na wykonanie nawierzchni drogowej destruktem asfaltowym w miejscowości Gaj na odcinku 550 mb i w miejscowości Jeziora Wielkie na odcinku 1250 mb

Jeziora Wielkie, dnia 1 września 2017 r. RGK.271.15.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy: wykonania nawierzchni drogowej destruktem asfaltowym w miejscowości Gaj na odcinku 550 mb i w miejscowości Jeziora Wielkie na odcinku 1250 mb Wójt Gminy Jeziora Wielkie zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty w sprawie zamówienia publicznego...

Przetarg na dostawę oleju opałowego lekkiego do Urzędu Gminy Jeziora Wielkie i szkół w sezonie grzewczym 2017/2018

Jeziora Wielkie, dnia 5 września 2017 r. RGK.271.14.2017 Zawiadomienie o wyniku postępowania. dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa oleju opałowego lekkiego do Urzędu Gminy Jeziora Wielkie i szkół w sezonie grzewczym 2017/2018 Postępowanie o...

Przetarg na przebudowę drogi gminnej w Kożuszkowie

Do wszystkich uczestników postępowania przetargowego Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RGK.271.8.2017 w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowie drogi gminnej w miejscowości Kożuszkowo, gmina Jeziora Wielkie. ZAWIADOMIENIE Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia...

Zatrzymaj banner przewijany