Przetargi (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg rozstrzygnięty na - projekt budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, zakup, montaż i legalizację wag samochodowych osiowych dla dwóch składowisk odpadów komunalnych w miejscowościach Jeziora Wielkie i Siedlimowo, gmina Jeziora Wielkie

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Jeziora Wielkie zamówienie na: projekt budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, zakup, montaż i legalizację wag samochodowych osiowych dla dwóch składowisk odpadów komunalnych w miejscowościach Jeziora Wielkie i Siedlimowo, gmina Jeziora Wielkie nr...

Przetarg rozstrzygniety na - bankowa obsługa budżetu gminy Jeziora Wielkie.

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Jeziora Wielkie zamówienie na: bankowa obsługa budżetu gminy Jeziora Wielkie. nr sprawy: wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 Pzp termin składania ofert: 4 maja 2009 10:00 wynik postępowania: Informacja o wyborze oferty OGŁOSZENIE...

Przetarg rozstrzygnięty na opracowanie dokumentacji technicznej - projekt wykonawczy i kosztorys inwestorski na modernizację drogi gminnej w Gminie Jeziora Wielkie.

tryb zamówienia: zamówienie poniżej 14.000 euro zamawiający: Gmina Jeziora Wielkie zamówienie na: Opracowanie dokumentacji technicznej - projekt wykonawczy i kosztorys inwestorski na modernizację drogi gminnej w Gminie Jeziora Wielkie. nr sprawy: wartość: poniżej 14.000 euro termin składania ofert: 21 kwietnia...

Przetarg rozstrzygnięty na remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych grysem bazaltowym i emulsją asfaltową.

tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Zakład Utrzymania Dróg Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zamówienie na: Przetarg nieograniczony na remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych grysem bazaltowym i emulsją asfaltową. nr sprawy: wartość: poniżej kwoty określonej w art.11 ust. 8...

Przetarg rozstrzygniety na opracowanie kosztorysów i projektu technicznego na zadanie pn.: Przebudowa obiektów społeczno – kulturalnych i rekreacyjnych w Jeziorach Wielkich i Przyjezierzu na terenie gminy Jeziora Wielkie.

tryb zamówienia: przetarg zamawiający: Gmina Jeziora Wielkie zamówienie na: opracowanie kosztorysów i projektu technicznego na zadanie pn.: Przebudowa obiektów społeczno – kulturalnych i rekreacyjnych w Jeziorach Wielkich i Przyjezierzu na terenie gminy Jeziora Wielkie. nr sprawy: wartość: poniżej...

Przetarg rozstrzygniety na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania p.n.: Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Gaj i rozbudowa sieci wodociągowej w Wójcinie gmina Jeziora Wielkie przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Wsparcia.

tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Jeziora Wielkie zamówienie na: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania p.n.: Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Gaj i rozbudowa sieci wodociągowej w Wójcinie gmina Jeziora Wielkie przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Wsparcia. nr...

Przetarg rozstrzygniety na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Jeziora Wielkie.

tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Jeziora Wielkie zamówienie na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Jeziora Wielkie. nr sprawy: wartość: poniżej kwoty określonej w art.11 ust. 8 PZP termin składania ofert: 28 listopada 2008 10:00 wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE...

Przetarg rozstrzygniety na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Jeziora Wielkie.

tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Gmina Jeziora Wielkie zamówienie na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Jeziora Wielkie. nr sprawy: wartość: poniżej kwoty określonej w art.11 ust. 8 PZP termin składania ofert: 13 listopada 2008 wynik postępowania: Część I postępowania unieważniona...

Przetarg rozstrzygniety na wykonanie: Prac konserwatorskich kościoła p.w. św. Michała Archanioła w Siedlimowie – zabytku wpisanym do Rejestru Zabytków pod Nr A/275/1.

tryb zamówienia: przetarg nieograniczony zamawiający: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Michała Archanioła w Siedlimowie zamówienie na: wykonanie: Prac konserwatorskich kościoła p.w. św. Michała Archanioła w Siedlimowie – zabytku wpisanym do Rejestru Zabytków pod Nr A/275/1. nr sprawy: wartość: poniżej...

Przetarg rozstrzygniety na dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni administrowanych przez Urząd Gminy Jeziora Wielkie w sezonie grzewczym 2008/2009.

tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony zamawiający: Urząd Gminy Jeziora Wielkie zamówienie na: Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni administrowanych przez Urząd Gminy Jeziora Wielkie w sezonie grzewczym 2008/2009. nr sprawy: wartość: jest mniejsza niż w art. 11 ust.8 Pzp termin składania ofert: 31 lipca...

Zatrzymaj banner przewijany