Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zapytanie ofertowe numer RGK.271.12.2018 wykonania nawierzchni drogowej destruktem asfaltowym

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu zapytania ofertowego. Zamawiający unieważnia zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn. wykonanie nawierzchni drogowej destruktem asfaltowym w miejscowości Kuśnierz na odcinku 305 mb i w miejscowości Wójcin na odcinku 160 mb., ponieważ nie zostały złożone oferty na ww. zadanie. Uwaga: zamieszczono...

ZAPYTANIE OFERTOWE RGK 271.11.2018 Remont i częściową wymianę instalacji elektrycznej w świetlicach w Lubstówku i Woli Kożuszkowej.

PROTOKÓŁ z wyboru najkorzystniejszej oferty zamówienia o wartości od 5000 € netto do 30000 € netto Opis przedmiotu zamówienia: Remont i częściową wymianę instalacji elektrycznej w świetlicach w Lubstówku i Woli Kożuszkowej. Wartość zamówienia oszacowano w dniu 10 kwietnia 2018 r. na kwotę: 40650,00...

Zapytanie ofertowe RGK.271.10.2018 Przebudowa chodnika w miejscowości Golejewo o długości 680 m i szerokości 1,2 m.

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu zapytania ofertowego. Zamawiający unieważnia zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn. Przebudowa chodnika w miejscowości Golejewo o długości 680 m i szerokości 1,2 m, ponieważ najkorzystniejsza oferta przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zapytanie...

Zapytanie ofertowe RGK.271.9.2018 Remont chodnika w miejscowości Wójcin o długości 100 m i szerokości 1,2 m.

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu zapytania ofertowego. Zamawiający unieważnia zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn. Remont chodnika w miejscowości Wójcin o długości 100 m i szerokości 1,2 m, ponieważ najkorzystniejsza oferta przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zapytanie...

Zapytanie ofertowe RGK.271.8.2018 Przebudowa chodnika w miejscowości Wójcin o długości 200 m i szerokości 1,2 m wraz z wykonaniem odwodnienia

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu zapytania ofertowego. Zamawiający unieważnia zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn. Przebudowę chodnika w miejscowości Wójcin o długości 200 m i szerokości 1,2 m wraz z wykonaniem odwodnienia, ponieważ nie zostały złożone oferty na ww. zadanie. Zapytanie ofertowe RGK.271.8.2018 Zapytanie ofertowe...

Zapytanie ofertowe RGK.271.7.2018 Przebudowa chodnika w miejscowości Rzeszyn o długości 395 m i szerokości 1,2 m.

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu zapytania ofertowego. Zamawiający unieważnia zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn. Przebudowa chodnika w miejscowości Rzeszyn o długości 395 m i szerokości 1,2 m, ponieważ najkorzystniejsza oferta przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zapytanie...

Zapytanie ofertowe RGK.271.6.2018 Przebudowa chodnika w miejscowości Rzeszynek o długości 606 m i szerokości 1,2 m.

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu zapytania ofertowego. Zamawiający unieważnia zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn. Przebudowa chodnika w miejscowości Rzeszynek o długości 606 m i szerokości 1,2 m, ponieważ najkorzystniejsza oferta przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zapytanie...

Przetarg na zadanie: Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wójcin

Do wszystkich uczestników postępowania przetargowego Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RGK.271.5.2018 w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wójcin ZAWIADOMIENIE Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia...

Przetarg ustny nieograniczony na prowadzenie działalności rekreacyjno-rozrywkowej w postaci wesołego miasteczka

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Jeziorach Wielkich ogłasza Przetarg ustny nieograniczony na prowadzenie działalności rekreacyjno-rozrywkowej w postaci wesołego miasteczka w dniu 12.08.2018 r. Podczas Wielkiego Festynu Pomidorowego. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest ustawienie minimum trzech urządzeń elektrycznych (w...

Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność gminy

Położenie Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia Opis nieruchomości Okres dzierżawy Cena wywoławcza Przyjezierze Część działki niezabudowanej nr 406 BY1M/00017162/3 0,1091 ha Działka niezabudowana przeznaczona pod działalność rekreacyjno- sportową (wesołe miasteczko) bez możliwości trwałej zabudowy uzbrojona...

Zatrzymaj banner przewijany