Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zapytanie ofertowe RGK.271.8.2018 Przebudowa chodnika w miejscowości Wójcin o długości 200 m i szerokości 1,2 m wraz z wykonaniem odwodnienia

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu zapytania ofertowego. Zamawiający unieważnia zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn. Przebudowę chodnika w miejscowości Wójcin o długości 200 m i szerokości 1,2 m wraz z wykonaniem odwodnienia, ponieważ nie zostały złożone oferty na ww. zadanie. Zapytanie ofertowe RGK.271.8.2018 Zapytanie ofertowe...

Zapytanie ofertowe RGK.271.7.2018 Przebudowa chodnika w miejscowości Rzeszyn o długości 395 m i szerokości 1,2 m.

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu zapytania ofertowego. Zamawiający unieważnia zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn. Przebudowa chodnika w miejscowości Rzeszyn o długości 395 m i szerokości 1,2 m, ponieważ najkorzystniejsza oferta przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zapytanie...

Zapytanie ofertowe RGK.271.6.2018 Przebudowa chodnika w miejscowości Rzeszynek o długości 606 m i szerokości 1,2 m.

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu zapytania ofertowego. Zamawiający unieważnia zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn. Przebudowa chodnika w miejscowości Rzeszynek o długości 606 m i szerokości 1,2 m, ponieważ najkorzystniejsza oferta przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zapytanie...

Przetarg na zadanie: Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wójcin

Do wszystkich uczestników postępowania przetargowego Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RGK.271.5.2018 w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wójcin ZAWIADOMIENIE Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia...

Przetarg ustny nieograniczony na prowadzenie działalności rekreacyjno-rozrywkowej w postaci wesołego miasteczka

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Jeziorach Wielkich ogłasza Przetarg ustny nieograniczony na prowadzenie działalności rekreacyjno-rozrywkowej w postaci wesołego miasteczka w dniu 12.08.2018 r. Podczas Wielkiego Festynu Pomidorowego. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest ustawienie minimum trzech urządzeń elektrycznych (w...

Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność gminy

Położenie Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia Opis nieruchomości Okres dzierżawy Cena wywoławcza Przyjezierze Część działki niezabudowanej nr 406 BY1M/00017162/3 0,1091 ha Działka niezabudowana przeznaczona pod działalność rekreacyjno- sportową (wesołe miasteczko) bez możliwości trwałej zabudowy uzbrojona...

Przetarg na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kożuszkowo, gmina Jeziora Wielkie

Jeziora Wielkie, dnia 14.03.2018 r. RGK.271.3.2018 Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RGK.271.3.2018 w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kożuszkowo, gmina Jeziora Wielkie INFORMACJA z otwarcia ofert Gmina Jeziora Wielkie, działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy...

Informacja dotycząca planowanych postępowań o udzielenie zamówień na 2018 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 r. Gmina Jeziora Wielkie, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2018 r. Lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia...

III Przetarg na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Jeziora Wielkie w roku 2018

Zawiadomienie o wyborze oferty - załącznik w formacie PDF Jeziora Wielkie, dnia 5.12.2017 r. RGK.271.16.2.2017 Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RGK.271.16.2.2017 w trybie przetargu nieograniczonego na: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych...

Przetarg na usługi ubezpieczeniowe

Zawiadomienie o wyborze oferty. Niniejszym informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30 000 euro na zadanie obejmujące ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Jeziora Wielkie w zakresie: Część I: ubezpieczenia...

Zatrzymaj banner przewijany