Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zatrzymaj banner przewijany

Przetargi zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Przetarg na zadanie: Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wójcin

Przetargi

Do wszystkich uczestników postępowania przetargowego Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RGK.271.5.2018 w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wójcin ...

czytaj więcej o Przetarg na zadanie: Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wójcin »

Przetarg ustny nieograniczony na prowadzenie działalności rekreacyjno-rozrywkowej w postaci wesołego miasteczka

Przetargi

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Jeziorach Wielkich ogłasza Przetarg ustny nieograniczony na prowadzenie działalności rekreacyjno-rozrywkowej w postaci wesołego miasteczka w dniu 12.08.2018 r. Podczas Wielkiego Festynu Pomidorowego....

czytaj więcej o Przetarg ustny nieograniczony na prowadzenie działalności rekreacyjno-rozrywkowej w postaci wesołego miasteczka »

Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność gminy

Przetargi

Położenie Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia Opis nieruchomości Okres dzierżawy Cena wywoławcza Przyjezierze Część działki niezabudowanej nr 406 BY1M/00017162/3 0,1091 ha Działka niezabudowana przeznaczona pod...

czytaj więcej o Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność gminy »

Przetarg na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kożuszkowo, gmina Jeziora Wielkie

Przetargi

Jeziora Wielkie, dnia 14.03.2018 r. RGK.271.3.2018 Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RGK.271.3.2018 w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kożuszkowo, gmina Jeziora Wielkie ...

czytaj więcej o Przetarg na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kożuszkowo, gmina Jeziora Wielkie »

Informacja dotycząca planowanych postępowań o udzielenie zamówień na 2018 r.

Przetargi

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 r. Gmina Jeziora Wielkie, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień,...

czytaj więcej o Informacja dotycząca planowanych postępowań o udzielenie zamówień na 2018 r. »

Przetarg na usługi ubezpieczeniowe

Przetargi

Zawiadomienie o wyborze oferty. Niniejszym informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30 000 euro na zadanie obejmujące...

czytaj więcej o Przetarg na usługi ubezpieczeniowe »

II Przetarg na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Jeziora Wielkie w roku 2018

Przetargi

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu - załącznik w formacie PDF Informacja z otwarcia ofert - załącznik w formacie PDF Wyjaśnienie treści SIWZ numer 1 - załącznik w formacie PDF Modyfikacja SIWZ - załącznik w formacie PDF Ogłoszenie nr...

czytaj więcej o II Przetarg na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Jeziora Wielkie w roku 2018 »

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej, budowlanej i elektrycznej.

Przetargi

PROTOKÓŁ z wyboru najkorzystniejszej oferty zamówienia o wartości od 5000 € netto do 30000 € netto Opis przedmiotu zamówienia: pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa oczyszczalni...

czytaj więcej o Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej, budowlanej i elektrycznej. »

Realizacja: IDcom.pl