Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zatrzymaj banner przewijany

Rejestracja stanu cywilnego (2013) zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej

Rejestracja stanu cywilnego

Nr karty: 29 WYMAGANE DOKUMENTY wniosek o wymeldowanie zgodnie z załącznikiem dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu: wypis z księgi wieczystej, umowa cywilno – prawna, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument...

czytaj więcej o Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej »

Zmiana imienia lub nazwisk

Rejestracja stanu cywilnego

Nr karty: 28 WYMAGANE DOKUMENTY Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska z uzasadnieniem. Dokument uzasadniający zmianę nazwiska (imienia). Dokument stwierdzający tożsamość (do wglądu). MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY Urząd Stanu Cywilnego...

czytaj więcej o Zmiana imienia lub nazwisk »

Zgłoszenie zgonu

Rejestracja stanu cywilnego

Nr karty: 27 WYMAGANE DOKUMENTY karta zgonu wystawiona przez zakład służby zdrowia, dowód osobisty osoby zmarłej, dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY Urząd Stanu Cywilnego Jeziora Wielkie,...

czytaj więcej o Zgłoszenie zgonu »

Zgłoszenie urodzenia dziecka

Rejestracja stanu cywilnego

Nr karty: 26 WYMAGANE DOKUMENTY Karta urodzenia lub karta martwego urodzenia (dostarcza szpital). Dowód osobisty osoby zgłaszającej urodzenie (do wglądu). MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY Urząd Stanu Cywilnego w Jeziorach Wielkich,...

czytaj więcej o Zgłoszenie urodzenia dziecka »

Zawarcie związku małżeńskiego

Rejestracja stanu cywilnego

Nr karty: 25 WYMAGANE DOKUMENTY Obywatel polski: Dokument stwierdzający tożsamość (do wglądu). W przypadku osoby niepełnoletniej zezwolenie sądu na zawarcie związku małżeńskiego. Cudzoziemiec: Dokument stwierdzający tożsamość (do...

czytaj więcej o Zawarcie związku małżeńskiego »

Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

Rejestracja stanu cywilnego

Nr karty: 24 WYMAGANE DOKUMENTY aktualne dowody osobiste lub paszporty wraz z aktualnym poświadczeniem zameldowania na pobyt stały – do wglądu, odpis skrócony aktu urodzenia - w przypadku narodzin poza obszarem gminy Jeziora Wielkie...

czytaj więcej o Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa »

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Rejestracja stanu cywilnego

Nr karty: 23 WYMAGANE DOKUMENTY wniosek, dowód osobisty lub paszport dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka, jeżeli przyszły małżonek jest cudzoziemcem Przy składaniu dokumentów w sprawie wydania zaświadczenia...

czytaj więcej o Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą »

Wpisanie do ksiąg krajowych zdarzeń stanu cywilnego lub aktów sporządzonych za granicą

Rejestracja stanu cywilnego

Nr karty: 22 WYMAGANE DOKUMENTY Wniosek o transkrypcję (przeniesienie) zagranicznego aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu do rejestru stanu cywilnego. Oryginał zagranicznego aktu stanu cywilnego wraz z jego urzędowym tłumaczeniem na język...

czytaj więcej o Wpisanie do ksiąg krajowych zdarzeń stanu cywilnego lub aktów sporządzonych za granicą »

Uznanie ojcostwa

Rejestracja stanu cywilnego

Nr karty: 21 WYMAGANE DOKUMENTY Wniosek o przyjęcie oświadczenia, dokumenty tożsamości rodziców dziecka (dowody osobiste lub paszporty z aktualnymi danymi). Od 1 marca 2015 r. weszła w życie nowa ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego,...

czytaj więcej o Uznanie ojcostwa »

Sprostowanie aktu stanu cywilnego

Rejestracja stanu cywilnego

Nr karty: 20 WYMAGANE DOKUMENTY wniosek o sprostowanie treści aktu stanu cywilnego dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy (do wglądu) zagraniczny dokument stanu cywilnego wraz z urzędowym tłumaczeniem dokumentu na język polski,...

czytaj więcej o Sprostowanie aktu stanu cywilnego »

Realizacja: IDcom.pl